• Nyheter

Automatiserad testgenerering och underhåll testar rigoröst skräddarsydda appar efter varje release. Sedan introduktionen av två större releaser per år av Dynamics 365 har nya funktioner och innovationer redan kommit användarna till gagn. Detta innebär dock ett lite mer krävande testschema för organisationer som förlitar sig på ERP- och CRM-applikationer. Detta är särskilt sant då dessa […]

Läs mer

Vi hälsar vår nya medarbetare Sam Fouladirad varmt välkommen till teamet på Lemontree! Vi passade på att ställa några frågor under hans första dag. Välkommen till Lemontree, Sam! Berätta lite om din bakgrund, vad har du gjort tidigare i ditt studie- och arbetsliv? Tack! Jag har läst kandidatprogrammet i systemvetenskap i Lund. Under min studenttid […]

Läs mer

Lemontree utbildar inom ISTQB

Kursen varvar teori med övningar och syftar till att lyfta viktiga nyckelbegrepp och hjälper deltagarna att förstå och öva på de koncept och metoder som presenteras. Kursen är ackrediterad av ISTQB och möter kraven på ISTQB 2018 Foundation Level Syllabus. ISTQB CTLF är världens mest erkända certifiering för testare med hundratusentals certifierade. När kursen avslutas […]

Läs mer

  Månadens stjärna i juni heter Andreas Westman – bra jobbat Andreas! Då alla våra citroner är viktiga för Lemontree vill vi ge dem möjlighet att bidra till något som är viktigt för dem. Månadens stjärna för därför skänka ett bidrag till en organisation som betyder mycket för dem. Vad valde du Andreas, och varför? […]

Läs mer

Lemontree + Curiosity = Sant!

    Curiosity tillhandahåller bl.a. verktyg inom RPA, modellbaserad testautomation och testdatahantering. Vi på Lemontree är glada att från och med april vara partner med Curiosity och representera produkterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland! Så här låter det när Curiosity själva presenterar sig och sina produkter i korthet: “Curiosity believe everyone should be able […]

Läs mer

Lemontree sponsrar SAST. Missa inte heldagseventet den 14:e februari. En spännande dag med föreläsningar om trender inom testning till självkostnadspris. Kom och träffa oss från Lemontree på plats och diskutera automatisering och testning. Anmälan sker direkt hos SAST på http://sast.se/meeting.jsp?id=373         Vi ses där!

Läs mer

Det är allmänt känt att GDPR träder i kraft i maj i år. Ett av de områden som berörs, men som kanske inte diskuterats så mycket är hanteringen av testdata i utvecklings- och testarbete. Inte sällan används produktionsdata för ändamålet, vilket normalt inte är lämpligt och kanske t.om. bryter mot lagstiftning. Lemontree genomförde på morgonen […]

Läs mer

Östra Göinge valde Lemontree och eGo

En helhetslösning för modern e-förvaltning och gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet var avgörande kriterier när Östra Göinge valde Lemontree och lösningen eGo. eGo ger Östra Göinge en enkel, öppen och smart informationshantering. Lemontree kommer under hösten implementera eGo hos kommunen och genom att använda eGo kan Östra Göinge standardisera kommunens gemensamma processer. Samtidigt uppfyller eGo […]

Läs mer

Den finansiella aktören har lanserat en mycket framgångsrik betaltjänst som växer lavinartat och används på många olika modeller och versioner av mobila enheter. Betaltjänsten utvecklas kontinuerligt och hög kvalitet och snabba leveranser av nya funktioner är avgörande för att behålla kundernas lojalitet och tjänstens lönsamhet. ”Det blev svårt och kostsamt att hinna med att testa […]

Läs mer

Myndigheten har som uppgift att fördela ekonomiskt bidrag till de som är berättigade. Förutom att hantera stora volymer av ansökningarna effektivt är myndigheten ett expertorgan och har en samordnande roll för sina intressenter.Myndigheten står inför uppgiften att effektivisera sin ärendehantering, diarieföring, arkivredovisning och arkivering. Regulatoriska krav ska uppfyllas samtidigt som verksamheten ska effektiviseras, såväl internt […]

Läs mer