• Nyheter

Lemontree + Curiosity = Sant!

    Curiosity tillhandahåller bl.a. verktyg inom RPA, modellbaserad testautomation och testdatahantering. Vi på Lemontree är glada att från och med april vara partner med Curiosity och representera produkterna i Sverige, Norge, Danmark och Finland! Så här låter det när Curiosity själva presenterar sig och sina produkter i korthet: “Curiosity believe everyone should be able […]

Läs mer

Lemontree sponsrar SAST. Missa inte heldagseventet den 14:e februari. En spännande dag med föreläsningar om trender inom testning till självkostnadspris. Kom och träffa oss från Lemontree på plats och diskutera automatisering och testning. Anmälan sker direkt hos SAST på http://sast.se/meeting.jsp?id=373         Vi ses där!

Läs mer

Det är allmänt känt att GDPR träder i kraft i maj i år. Ett av de områden som berörs, men som kanske inte diskuterats så mycket är hanteringen av testdata i utvecklings- och testarbete. Inte sällan används produktionsdata för ändamålet, vilket normalt inte är lämpligt och kanske t.om. bryter mot lagstiftning. Lemontree genomförde på morgonen […]

Läs mer

Östra Göinge valde Lemontree och eGo

En helhetslösning för modern e-förvaltning och gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet var avgörande kriterier när Östra Göinge valde Lemontree och lösningen eGo. eGo ger Östra Göinge en enkel, öppen och smart informationshantering. Lemontree kommer under hösten implementera eGo hos kommunen och genom att använda eGo kan Östra Göinge standardisera kommunens gemensamma processer. Samtidigt uppfyller eGo […]

Läs mer

Den finansiella aktören har lanserat en mycket framgångsrik betaltjänst som växer lavinartat och används på många olika modeller och versioner av mobila enheter. Betaltjänsten utvecklas kontinuerligt och hög kvalitet och snabba leveranser av nya funktioner är avgörande för att behålla kundernas lojalitet och tjänstens lönsamhet. ”Det blev svårt och kostsamt att hinna med att testa […]

Läs mer

Myndigheten har som uppgift att fördela ekonomiskt bidrag till de som är berättigade. Förutom att hantera stora volymer av ansökningarna effektivt är myndigheten ett expertorgan och har en samordnande roll för sina intressenter.Myndigheten står inför uppgiften att effektivisera sin ärendehantering, diarieföring, arkivredovisning och arkivering. Regulatoriska krav ska uppfyllas samtidigt som verksamheten ska effektiviseras, såväl internt […]

Läs mer

Lemontree har vidareutvecklat sin helhetslösning – eGo – för digitaliserad och automatiserad e-förvaltning. Ny funktionalitet för ökat verksamhetsstöd och utökad mobilitet har varit fokus. Samtidigt har gränssnittet och användarupplevelsen förbättrats med hjälp av den marknadsledande produkten Public 360°. Lemontree har sedan ett år tillbaka levererat eGo till små och medelstora kommuner och myndigheter. “eGo som […]

Läs mer

NAV är den norska myndigheten för arbets- och socialstöd och har en viktig roll för att garantera ekonomisk säkerhet för Norges invånare. NAV är den största offentliga myndigheten i Norge med ansvar för en tredjedel av den totala norska statsbudgeten. IT-lösningsleverantören Lemontree, med verksamhet i Stockholm och Oslo, vann den offentliga upphandlingen om att få […]

Läs mer

Lemontree erbjuder idag dokument- och ärendesystem, som Business 360, kombinerat med arkivlösningar till banker och försäkringsbolag. Detta för att effektivisera informationshanteringen och få en bättre och snabbare handläggning för slutkunderna. I samarbetet med Bankgirot kan Lemontree nu erbjuda banker och försäkringsbolag en helhetslösning för dokument. och ärendehantering kopplat med Bankgirots signeringstjänst. I ett typiskt kundärende […]

Läs mer