• Nyheter

Den finansiella aktören har lanserat en mycket framgångsrik betaltjänst som växer lavinartat och används på många olika modeller och versioner av mobila enheter. Betaltjänsten utvecklas kontinuerligt och hög kvalitet och snabba leveranser av nya funktioner är avgörande för att behålla kundernas lojalitet och tjänstens lönsamhet. ”Det blev svårt och kostsamt att hinna med att testa […]

Läs mer

Myndigheten har som uppgift att fördela ekonomiskt bidrag till de som är berättigade. Förutom att hantera stora volymer av ansökningarna effektivt är myndigheten ett expertorgan och har en samordnande roll för sina intressenter.Myndigheten står inför uppgiften att effektivisera sin ärendehantering, diarieföring, arkivredovisning och arkivering. Regulatoriska krav ska uppfyllas samtidigt som verksamheten ska effektiviseras, såväl internt […]

Läs mer

Lemontree har vidareutvecklat sin helhetslösning – eGo – för digitaliserad och automatiserad e-förvaltning. Ny funktionalitet för ökat verksamhetsstöd och utökad mobilitet har varit fokus. Samtidigt har gränssnittet och användarupplevelsen förbättrats med hjälp av den marknadsledande produkten Public 360°. Lemontree har sedan ett år tillbaka levererat eGo till små och medelstora kommuner och myndigheter. “eGo som […]

Läs mer

NAV är den norska myndigheten för arbets- och socialstöd och har en viktig roll för att garantera ekonomisk säkerhet för Norges invånare. NAV är den största offentliga myndigheten i Norge med ansvar för en tredjedel av den totala norska statsbudgeten. IT-lösningsleverantören Lemontree, med verksamhet i Stockholm och Oslo, vann den offentliga upphandlingen om att få […]

Läs mer

Lemontree erbjuder idag dokument- och ärendesystem, som Business 360, kombinerat med arkivlösningar till banker och försäkringsbolag. Detta för att effektivisera informationshanteringen och få en bättre och snabbare handläggning för slutkunderna. I samarbetet med Bankgirot kan Lemontree nu erbjuda banker och försäkringsbolag en helhetslösning för dokument. och ärendehantering kopplat med Bankgirots signeringstjänst. I ett typiskt kundärende […]

Läs mer

2012 anslöt sig Haparanda stad till Lemontree eGo, en komplett och okomplicerad lösning för e-förvaltning i molnet. Målet är att bli Sveriges första papperfria kommun och ge kommuninvånarna möjligheten att arbeta mer digitalt. Haparanda stad har nu valt att vidareutveckla digitaliseringen av sin nämndadministration genom att ansluta FormPipe Meetings. FormPipe Meetings är en app för […]

Läs mer

Espire utvecklar IT-lösningar och tillhörande tjänster för apoteksektorn. Espires huvudprodukt FarmaPro används av alla apotek i Norge och systemet används också av många sjukhus. Senaste versionen av FarmaPro kan också hantera e-recept som är hälsomyndighetens lösning för elektroniska recept. Detta kräver att FarmaPro har möjlighet att integreras med andra IT-system. Espire valde Lemontree för support […]

Läs mer

Lemontrees erfarenhet av att implementera Public 360 låg till grund för att BKT valde Lemontree som samarbetspartner. Med Lemontrees lösning kommer handläggarnas arbete blir effektivare genom att arbetet digitaliseras. Public 360 är en standardiserad och framtidssäker lösning för dokument- och ärendehantering som ger kommunerna möjlighet till en bättre överblick var information uppstår och var den […]

Läs mer