• Nyheter

DevOps är en term som snart sagt alla organisationer måste förhålla sig till. I grunden är det en metodik som fungerar som en brygga mellan utveckling, drift och test. Läs vårt White paper om Hur DevOps löser de utmaningar du har i din organisation Tips från vår expert som infört DevOps på två av Sveriges […]

Läs mer

White paper om Modellbaserad testning

Modellbaserad testning kan höja automatiseringsgraden snabbt, billigt och effektivt. Vad är det och hur gör man? För bara några år sedan var det nästan helt tyst om modellbaserad testning (i alla fall utanför den akademiska världen) och det fanns knappt några verktyg eller referenscase. Idag finns det ingen brist på aktörer på marknaden utan svårigheten […]

Läs mer

Automatisering av test inom Life Science Robotar gjorde sitt intrång i produktionsindustrin för ett halvt sekel sedan och är nu en självklar del av modern tillverkning. Inom utveckling av mjukvara har en mängd olika utvecklingsmetoder vunnit mark över åren. Begrepp som vattenfall-, agil-, rapid-application development, iterativ utveckling och exempelvis extremprogrammering har presenterats och tillämpas beroende […]

Läs mer

Läs i vår del 4 i denna serie om modellbaserad testning handlar om reaktionstider inom QA för att hantera releaser. Modellbaserad testning förbättrar förmågan och medger snabbare reaktionstid i hanteringen kring applikationer som förändras ofta och snabbt. Modellbaseringen ger även möjlighet till utvecklingsteam att enklare uppdatera testsviter för att validera förändringar som görs i kod. […]

Läs mer