Digitalisera och automatisera Life Science

Se vårt webinar!

Ladda ner vårt webinar och hör  Ludwig Östlund och Paula Diago berätta om hur Lemontree kan automatisera Life Science tillsammans med er!

Life science är en av många branscher vi länge jobbat med och som skiljer sig en del från övriga. Att jobba inom regulatoriskt styrda verksamheter har sina utmaningar men här finns också många möjligheter till stora effektiviseringar. Vi tror på att kompetens och tid ska läggas på rätt moment i processerna och vi vet att det finns tidsödslande arbetssmoment som egentligen inte tillför större värde i kedjan.

”Automatiserad testning, RPA-digitalisering av processer och smarta testverktyg”

Att framtiden är digital har vi nog alla hört, men framtiden är redan här och med den en massa möjligheter inte minst för bolag inom Life Science!   Låt oss berätta om vårt Life Science arbete och om några teknologier som är idealiska för Life Science bolag. Vi berättar om Robotisering (RPA) mot MedTech, om automatiserad testning och smarta testverktyg inom Life Science.

Smarta digitala assistenter (RPA-robotar) kan underlätta mycket arbete i repetitiva processer genom att t.ex. administrera, sortera, beräkna, utreda och utföra ärenden som underlättar och höjer kvaliteten i arbetet. ”Robotarna” kan arbeta precis som en kollega i samma system och mjukvaror genom att klicka runt, öppna mail, läsa dokument och flytta information etc. i processer för exempelvis avvikelseutredningar, dokumentförankringsprocesser, bara processerna uppfyller vissa förutsättningar. Vi kommer även resonera om hur man kan arbeta med kravhantering, dokumentation och testning med spårbarhet genom användandet av smarta verktyg. Verktyg som dessutom kan automatisera testning av system, flöden och utrustningar för att spara både tid och pengar med höjd kvalitet.