Ledning Lena Wiberg


Lena Wiberg - konsultchef och utbildare

Lena är en “stjärna” inom utveckling, test och kvalitetsarbete inom mjukvaruutveckling. För över tio år sedan tog hon klivet från rollen som utvecklare till att jobba heltid med test och testledning under många år. Efter en “aha-upplevelse” under en kurs så läste hon precis allt som hon kunde komma över som beskrev  testmetoder, testtekniker, testledning och “best practices” för testning.  Alla yrkesår inom testning i kombination med hennes utvecklarbakgrund har gjort att hon har en mycket lång och gedigen kompetens inom området test och kvalitetssäkring. Lena har även arbetat som personalchef under ett antal år inom just området test innan hon förra andra gången återkom som anställd på Lemontree under 2019, denna gång som konsultchef. 

Lena är även en internationellt efterfrågad och uppskattad talare som älskar att prata om att bygga och tänka kvalitet. Sedan 2019 så utbildar hon även inom ISTQB Certified Tester Foundation Level på Lemontree.