Nyheter Lemontree hjälper Tillväxtverket underlätta förnyel...

Lemontree hjälper Tillväxtverket underlätta förnyelse för företag och regioner

Avtalet löper till och med 2017 med option på ytterligare tre år och omfattar implementation, migrering från Diabas, utbildning, support och underhåll samt ett antal optioner.

Tillväxtverkets mål med det nya systemet är ökad produktivitet genom en mer strukturerad, automatiserad och digitaliserad ärendehantering och arkivering.

Lemontree fick höga poäng för sin införandemodell vilket bidrog till att Lemontree vann upphandlingen.

Tillväxtverket är en myndighet med 350 anställda med uppgift att främja tillväxten i Sverige för att företag och regioner ska få bättre förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft och möta samhällsutmaningar, allt för att bidra till en hållbar tillväxt både ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

För ytterligare information:

Mattias Erneholm, Sales Manager på Lemontree, 0704-143 700

Comments are closed.