• GDPR och hur du anpassar dina tester till EU:s nya dataskyddslag

Lemontree = Speed + Quality Lemontree Event 2021 GDPR och hur du anpassar dina tester till EU:s dataskyd...

GDPR trädde i kraft maj 2018. Dataskyddsreformen innehåller bland annat delar som “rätten att bli glömd” samt att “personlig information endast kan användas i det syfte som det är insamlat”.

EU-förordningen om dataskydd ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL, och alla andra motsvarande lagar inom EU. Den överför också en del ansvar på företag och organisationer som tidigare legat på Datainspektionen. Bland annat måste en person ansvarig för att dataskyddet efterlevs finnas i varje organisation och det kan utgå omfattande viten om personlig information hamnar på avvägar.

Så anpassar du dina tester till GDPR

Det finns många aspekter att ta hänsyn och mycket att förbereda innan reformen träder i kraft.

– GDPR innebär stora förändringar för företag och inte minst hur man får använda personuppgifter för testning, säger Natalia Stenbrink, Senior Legal Counsel på CA Technologies.

GDPR, General Data Protection Regulation, innebär också en stor förändring i att den inte bara påverkar företag som är verksamma inom EU. Även företag som säljer tjänster och varor till EU omfattas.

Lemontree har tillsammans med CA Technologies haft en seminarium om GDPR och dess effekter på test. Se filmen nedan för en introduktion till GDPR. Här får du exempel från verkliga fall där vi implementerat datamaskning och pseudonymisering, båda nyckelbegrepp inom dataskyddsreformen. Du får också se en demo av ett verktyg som hjälper dig att organisera och få kontroll över ditt testdata vilket underlättar rejält i arbetet med att efterfölja det kommande regelverket.

Lemontree och CA Technologies har tagit fram ett “Startpaket” som gör att du på kort tid kan ta fram testdata som efterlever EU:s kommande dataskyddsreform.

Kontakta Patric Helje, patric.helje@lemontree.se, eller fyll i intresseanmälan för mer information om startpaketet och hur vi kan hjälpa dig i arbetet med att följa det kommande regelverket och få full koll på din testdata.

lemon-ca

 

 

 

 

Lär dig mer om GDPR:

gdpr