• Lemontree Morning - Automatiserad Testdatahantering 11 mars

Välkommen på kaffe, fralla och testdata

Till en stressad Release Manager:
– Teststarten blir försenad, vi har inte kunnat ladda testdatat än…

Till oförstående produktägare:
– Alla testfall är exekverade och vi har inga stoppande buggar men vi har kört på gammal produktionsdata så vi är inte riktigt säkra på resultatet när vi går live.

Till alla kollegor i testteamet, i ren frustration:
– Vem har ändrat i mina testkunder??

Känner du igen dig i ovanstående citat? Varmt välkommen på frukost och föreläsning den 11 mars. Vi på Lemontree vill då ge dig vår samlade erfarenhet och lösning på problemen som ofta uppstår i det sätt vi hanterar testdata.

Det är en kontinuerlig strävan att förbättra och effektivisera en produkts livscykel från koncept och utveckling till test och produktion och en starkt lysande röd tråd är testdata. Det finns många gemensamma nämnare inte bara hos de problem som upplevs i alla olika typer av projekt utan även hos de olika angreppssätten som oftast är en kombination av manuella processer och hemmasnickrade tekniker.

Vi fokuserar på två mål som vi kommer att gå igenom på frukostföreläsningen

  • Sänka den totala projektkostnaden
  • Öka kvaliteten på produkterna

Men också hur man effektiviserar test genom

  • Ett system för att reservera testdata
  • Automatisk testdatahantering för manuella och automatiserade regressionstester

Föreläsare är Magnus Nilsson som har mångårig erfarenhet av verksamhetskritiska lösningar inom kvalitetshantering.

Tid: den 11 mars 2015, kl 8.00-9.00 (frukost från 7.30)
Plats: Lemontree, Arenavägen 55 (T-bana Globen) Johanneshov

För frågor och mer information kontakta christine.sandmark@lemontree.se eller ring 070-751 69 08