• Utbildningar och Workshops

  Utbildningar och event på förfrågan

Se planeringsschema för de utbildningar och event som är kalenderlagda. Utöver detta så håller vi kundspecifika event, workshops och utbildningar på begäran.  Här visas de specialist- teknik och kompetensutbildningar och workshops som Lemontree erbjuder där ni som kund har möjlighet att boka specifkt enligt era behov, på plats hos er eller hos oss. Kontakta oss för detaljer och praktisk planering.

Grundutbildning i Microfocus Application Lifecycle Management (ALM)/Quality Center (QC)

Micro Focus® ALM / Quality Center är ett välkänt testverktyg som är omfattande, flexibelt och har stora möjligheter att anpassas för just din test-, krav-, defekt- och din livscykelhantering. Man kan lätt skapa konsekventa, repeterbara processer för hantering av krav, tester, och affärskomponenter så att alla i din organisation får insikt i kvalitetssäkringen från utvecklare och testare till kravställare och ledning.

Utbildningen går igenom grundläggande funktionalitet inom rapportering, releasehantering, krav, test och defekter, samt hur dessa hänger samman för en full spårbarhet från ax till limpa.

 

För mer detaljer – läs här.

Testautomatisering med Micro Focus Unified Functional Testing (UFT)

Verktyget UFT (tidigare HP QuickTest Professional) används för automatisering av testflöden eller som RPA motor (se produktbeskrivning här). Lemontree har mycket lång erfarenhet av tillämpning av verktyget och är certifierade guldpartners med Micro Focus. Vi kan därför sätta upp och bedriva utbildningar anpassade efter era behov. Våra lärare har lång erfarenhet från automatisering och hur UFT kan användas för att effektivt automatisera processer. Vårt upplägg inom UFT kan anpassas efter era behov. Kontakta oss för genomgång av hur eventuell justering kan göras för att passa er.

Utbildningen kommer att gå igenom grunderna i UFT och tillämpning av verktyget. Normal kurslängd är tre dagar.

För mer detaljer – läs här.

GAMP5

Good Automated Manufacturing Pratice, GAMP5 är branschstandarden för livscykelhantering av datoriserade system inom läkemedels-, medicintekniska branschen och LifeScience-reglerade industrier. Guiden omfattar kravhantering, utveckling, förvaltning och avveckling av datoriserade system. Guiden täcker också de stödprocesser, exempelvis spårbarhet, ändringshantering, dokumenthantering etc. som vanligen behövs inom reglerad industri.  Lagstiftning, guidelines, vanliga begrepp och terminologi gås igenom samt praktiska tillämpningar i guiden presenteras och diskuteras. Utbildningen varvas med övningar och praktiska exempel från verkligheten.

För mer detaljer – läs här.

ISTQB

ISTQB CTFL är en tredagarskurs som förklarar grunderna i testmetodik, testningens roll i traditionell och modern systemutveckling och skapar en gemensam terminologi kring test.

Kursen varvar teori med övningar och syftar till att lyfta viktiga nyckelbegrepp och hjälper deltagarna att förstå och öva på de koncept och metoder som presenteras. Kursen är ackrediterad av ISTQB och möter kraven på ISTQB 2018 Foundation Level Syllabus. ISTQB CTLF är världens mest erkända certifiering för testare med hundratusentals certifierade.

När kursen avslutas så erbjuds certifiering enligt ISTQB Certified Tester Foundation Level.  Alla som har en godkänd ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) certifireing har rätt att använda akronymen Certified Tester Foundation Level acronym (CTFL). Certifieringen är ett krav för att ta ISTQB-certifieringar på högre nivå.

För mer detaljer – läs här.

Grundkurs i testautomatisering

Vi lär er grunderna i testautomatisering. Hur kommer man igång med att effektivisera testprocessen med hjälp av automatiseringsverktyg. Vilka tester kan automatiseras, när och vad ska man automatisera. Hur svårt är det?

Denna grundkurs går igenom grunderna för er så att ni kan ta nästa steg i er automatiseringsresa inom test.

För mer detaljer – läs här.

Workshops inom test och utveckling

Vi håller många olika workshops och kundanpassade genomgångar på begäran från kund. Några exempel nedan

 • Riskstorming
  Hur testar man risker som påverkar kvaliteten på din produkt?
 • Speed testing using mind maps
  Lär dig hur visuella modeller kan öka hastigheten utan att tappa kontroll över testningen.
 • “Hacking the juice shop”- säkerhetstestning för nybörjare
  Vi övar på en osäker webbapplikation för att gå igenom och hitta applikationsrisker.
 • Agil testning i utvecklingsmiljöer
  Hur ska testare i den agila världen agera. Vad är förväntningarna och hur talar man med utvecklarna.
 • Modellbaserad testning.
  Hur du kommer igång med modellering och vad ni kan uppnå.

Dessa workshops anpassas efter era behov i dialog med oss. Workshops kan vara perfekta som team-buildingövningar för yrkesgrupperingar, för att väcka förståelse inom teknikområdet eller för att öka dialogen kring olika tekniker.