• Workshops och teambuilding

  Öka kompetensen och svetsa samman teamet!

Lemontree erbjuder specialiserade workshops för era verksamheter inom området kvalitetssäkring och QA. Våra workshops kan vara perfekta för att kick-starta projekt, förkovra er inom teknikområden, som team-buildingövningar eller som kompetensförstärkning.

Workshops och teambuilding – kompetensförstärkning på ett roligt sätt

Workshopens detaljer bestäms i samråd mellan Lemontree och kunden för att uppnå det önskade effektmålet. Vi har ett flertal olika workshops, som kan anpassas beroende på behovet.

Dessa workshops är inte planerade, utan beställs per tillfälle.

Hacking the juice shop – säkerhetstestning för nybörjare

Tidsåtgång: 4 timmar
Förutsättningar: Samtliga deltagare behöver ha en mjukvara installerad
Beskrivning:
Säkerhetstestning uppfattas ofta som något mycket svårt där bara experter på området kan bidra. I denna workshop demonstreras det att det finns mycket som kan göras utan att man behöver vara expert på säkherhetstestning.

I många av de team som vi arbetat så har säkerhetstestning betraktats som något som köps som en extern tjänst från en extern leverantör. Efter genomfört testning så ska rapporter genomlysas som ska leda till korrigerande åtgärder. Det är inte ovanligt att denna typ av rapporter ofta påvisar samma problem som upprepade gånger uppstår, men även att många av de fel som belyses är saker som teamet själva bör kunna se efter och hitta. Istället för att ta in extern hjälp kan man komma långt med egna insatser och ta in experterna där det verkligen behövs.

OWASP Juice Shop är en medvetet osäker webbapplikation som kan användas för övningar inom testing på olika komplexitetsnivåer. I workshopen så används den som labbmiljö för att gå igenom topp 10 OWASP risker. Vi kommer att gå igenom användbara metoder, trick och verktyg för att lösa utmaningar inom säkerheten på applikationen och hur detta sedan kan tillämpas i verkligheten. Fokus kommer att vara på “lågt hängande frukter”, dvs. saker som kan göras snabbt och enkelt oavsett situationen som problemen uppstår. Förhoppningsvis så ges ni många nya idéer och en vilja att lära er mer inom området.

Mål:

 • Ni får med er nya tankar och idéer som kan införas i er vardag med testning
 • Ni introduceras till säkerhetstestningsverktyg
 • Du behöver inte vara expert för att säkerhetstesta
 • En bas inom området som kan användas för att förkovra er ytterligare inom säkerhetstestning

Kontakta lena.wiberg@lemontree.se för mer information.

Speed testing med mind maps

Tidsåtgång: 90 minuter- 4 timmar
Förutsättningar: Laptop och tillgång till WiFi
Beskrivning:
Är dina testfall och genomföranden tyngda av dokumentation och omfattande processer? Tycker du att utforskande testing är för okontrollerat och önskar mer strukturerad testning med formella rapporter? Denna workshop visar hur man kan använda visuella modeller för att öka testtakten utan att tappa kontroll.

I kontrast till ad hoc- eller intuitiv testning så förutsätter utforskande testning att experter på testning har en strukturerad ansats i testningen. Struktur och processer tenderar att uppfattas som hinder i testhastigheten då tiden är begränsad och vi behöver korta genomförandet genom att “gena”. Att gena i hörnen riskerar att skapa en känsla av inte vara i kontroll och medför även att buggar kan börja uppstå som inte noteras i testningen. Detta behöver inte vara fallet. Du kan lära dig att planera, testa, anpasa och rapportera tillräckligt med ett minimum av tidsinsats genom att använda visuella modeller. Denna “hands-on”  utforskande testsession kommer att visa hur man kan använda mind-maps och tekniker för detta för att planera, exekvera och rapportera resultat. Vi kommer att gå igenom:

 • Kravhantering (i fiktiva affärssituationer)
 • Planering, prioritering och omprioritering av arbetsuppgifter
 • Hands-on testning av en webbapplikation och hur man kan dra slutsatser av testningen
 • Anpassningar på grund av det oförutsägbara
 • Sammanfattning och rekommendationer för fortsatt arbete på ett värdehöjande sätt.

Workshopen genomförs i par eller individuellt. Ingen tidigare erfarenhet av mind-mapping behövs. Att har arbetat med utforskande testning tidigare kan underlätta men är ingen förutsättning.

Mål:

 • Kunskap inom tekniken mind-mapping
 • Vetskap om hur mind-mapping kan öka effektivitet och driva utforskande testning
 • Idéer och en mall för att planera mindre testgenomföranden

Kontakta lena.wiberg@lemontree.se för mer information.

Risk storming med TestSphere

Tidsåtgång: 60 minuter- 2 timmar
Förutsättningar: Laptop och tillgång till WiFi
Beskrivning:
Denna underhållande workshop genomförs genom att spela ett strategiskt brädspel tillsammans som fokuserar på att identifiera och hitta testrisker som påverkar kvaliteten i era produkter. Workshopen tar er igenom de olika faserna för att svara på frågor som:

 • Vilka kvalitetsaspekter påverkar din produkt mest?
 • Vilka risker kan påverka dessa kvalitetsaspekter?
 • Vad ska vi göra för att minimera att riskerna inträffar?

Mål:

 • Ni arbetar som ett team och kan diskutera lämpliga teststrategier
 • Ni kommer att arbeta fram förslag på hur ni bäst kan fokusera på affärsvärde och risk
 • Ni kommer att arbeta med verktyget TestSphere för att identifiera okända risker och stärka er teststrageti

Kontakta lena.wiberg@lemontree.se för mer information.