• Nyheter

Svenska institutet är en statlig myndighet med ca 130 medarbetare baserade i Stockholm, Paris och Visby. Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. En viktig del i det arbetet är att dela ut stipendier och projektbidrag vilket genererar tusentals […]

Läs mer

2012 anslöt sig Haparanda stad till Lemontree eGo, en komplett och okomplicerad lösning för e-förvaltning i molnet. Målet är att bli Sveriges första papperfria kommun och ge kommuninvånarna möjligheten att arbeta mer digitalt. Haparanda stad har nu valt att vidareutveckla digitaliseringen av sin nämndadministration genom att ansluta FormPipe Meetings. FormPipe Meetings är en app för […]

Läs mer

Espire utvecklar IT-lösningar och tillhörande tjänster för apoteksektorn. Espires huvudprodukt FarmaPro används av alla apotek i Norge och systemet används också av många sjukhus. Senaste versionen av FarmaPro kan också hantera e-recept som är hälsomyndighetens lösning för elektroniska recept. Detta kräver att FarmaPro har möjlighet att integreras med andra IT-system. Espire valde Lemontree för support […]

Läs mer

Lemontrees erfarenhet av att implementera Public 360 låg till grund för att BKT valde Lemontree som samarbetspartner. Med Lemontrees lösning kommer handläggarnas arbete blir effektivare genom att arbetet digitaliseras. Public 360 är en standardiserad och framtidssäker lösning för dokument- och ärendehantering som ger kommunerna möjlighet till en bättre överblick var information uppstår och var den […]

Läs mer

Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, hade som mål att effektivisera sin verksamhet genom att digitalisera in­formationshanteringen fullt ut. För att uppnå detta behövde Swedac ett e-arkiv. Lösningen blev EASY, en komplett e-arkivlösning från Lemontree och FormPipe Software. EASY ger Swedac förenklad e-arkivering. EASY är enkel att förstå, enkel att använda, enkel att implementera, […]

Läs mer

För drygt 1,5 år sedan inledde Lemontree och Software Innovation ett samarbete. Syftet var att erbjuda våra kunder inom offentlig sektor och privata verksamheter en stark ECM lösning. Nu utses Lemontree av Software Innovation till partner med bäst kompetensökning 2012. “Vi har under det senaste året satsat på att utveckla vårt erbjudande tillsammans med Software […]

Läs mer

Arne Wallmon är en erfaren entreprenör och företagsledare som tidigare varit VD och styrelseordförande för bland annat Mercury Interactive och SQS i Norden. “Det ska bli väldigt spännande att få leda styrelsearbetet i Lemontree som har varit mycket framgångsrika och har en intressant position som lösningsleverantör, säger Arne Wallmon, styrelseordförande i Lemontree. “Vi ska fortsätta […]

Läs mer