• Partners

    Vår strävan är att alltid kunna erbjuda de lösningar som bäst passar kundens behov vid varje givet tillfälle. För att utöka våra kunders valmöjligheter, samt för att säkerställa att vi alltid kan erbjuda en lösning i världsklass, har vi ingått partnerskap med ledande programvaruföretag och andra framstående leverantörer av IT-tjänster.SmartBear

At SmartBear, we focus on your one priority that never changes: quality. We know delivering quality software over and over is complicated. So our tools are built to streamline your process while seamlessly working with all the tools you use –and will use. Our tools are easy to try, easy to buy, and easy to integrate. We’re used by over 16 million developers, testers, and operations engineers at over 24,000 organizations. Wherever you’re going, we’ll help you get there

https://smartbear.com/

 

Tricentis

Agile and DevOps have made Continuous Testing essential. Yet, software testing is still dominated by legacy tools and outdated processes—which don’t meet the needs of today’s digital transformation initiatives.

With the industry’s #1 Continuous Testing platform, Tricentis is recognized for reinventing software testing for DevOps. Through agile test management and advanced test automation optimized to support over 150+ technologies, we provide automated insight into the business risks of your software releases—transforming testing from a roadblock to a catalyst for innovation.

www.tricentis.com

Sauce Labs

The world’s most comprehensive Continuous Testing Cloud!

Securely test websites, web apps and mobile applications across thousands of desktop & mobile browser and OS combinations in the cloud. Test mobile apps on a public or private Real Device Cloud with thousands of the latest devices to mimic real-world conditions and expedite testing for mobile applications without compromising quality.

Sauce Labs is the only cloud-based testing platform to offer the most up-to-date browser/OS combinations, mobile emulators & simulators, plus real device support. The scalable, always-on infrastructure ensures that teams of all sizes can check-in multiple pull requests throughout the day without queuing or bottlenecks, ensuring rapid feedback. Go beyond UI testing by using your existing test scripts to gain a full view of functionality, front-end performance, and visual regressions, all on one unified platform.

https://saucelabs.com/

MicroFocus (tidigare HPE Software)

Genom utveckling och försäljning av marknadsledande programvara och lösningar förbättrar MicroFocus sina kunders resultat. För närvarande är MicroFocus den ledande programvaruleverantören i världen. De gör det möjligt för företag att uppnå det som är viktigast med IT: att optimera resultaten av IT-investeringarna liksom de tekniska resultaten. Bland annat så arbetar Lemontree med plattformar som Octane, ALM, QC, Performance Center, Load Runner inom utvecklingsportföljen.

Micro Focus Application Lifecycle Management portföljen. Produktsviten stöttar alla processer relaterade till modern och agil mjukvaruutveckling. Produkterna tillsammans med Lemontrees kompetens och lösningar på området resulterar till att utvecklingen av applikationer får ”shift-left” effekten med felhittande tidigare i processen.

Lemontree är guldpartners med MicroFocus inom Application Delivery Management och funktionell testning

 

https://www.microfocus.com

 

UIPath

Robotic Process Automation (RPA) är en starkt växande teknologi inom digitalisering och automatisering av tjänsteprocesser. Lemontree har valt att bli partner med UIPath inom området för att kunna leverera kompetenta, flexibla och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder inom området.

Ui Path utvecklar verktyg för RPA, Robotic Process Automation. Lemontree erbjuder licenser och konsulttjänster samt projekt för att införa robotisering som lösning hos er. Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer. Läs mer om RPA här.

Kontakta oss för att veta mer.

Extern länk till Ui Path.

 

 

Curiosity Software

Curiosity believe everyone should be able to benefit from the speed and quality gains of automation, offering the products and services to make this happen. Automation engineers can use VIP Robotic Process Automation (RPA) to build high-speed bots that accurately copy the repetitious processes otherwise performed by humans, while The VIP Test Modeller enables QA teams to maintain rigorously automated tests and data from flowcharts that are quick to build and easy to maintain.

https://curiositysoftware.ie

Specialists for Payment Software Engineering

Abrantix Ltd. was founded in Zürich in the year 2001. Abrantix is a private and independent company which is specialized in payment software engineering. They are characterised by their many years of project experience, with a large market and development knowledge know-how Abrantix is the ideal partner for the realisation of your software project in electronic payment transactions.

The headquarters of Abrantix lies in the heart of Zürich, we have international representation in Newcastle Australia. Today we realise payment projects in over 19 countries and thus take care of efficient, safe and high quality electronic payment systems around the globe.

www.abrantix.com

tasktop_logo

Tasktop

Över en miljon användare gör Tasktop ALM integrationsteknik för att omvandla produktiviteten i programvaruleveransen till en av de största.

Tasktop Sync ger en helt automatiserad, i realtid, företagsanpassad synkronisering mellan ALM-verktyg som möjliggör samarbete för team över hela programvarans livscykel. Sync ansluter verktyg från HP, CA, IBM, Atlassian, Microsoft och många fler. Lemontree ger Tasktop Sync till sina kunder som en del av Lemontrees Test and Quality Management-lösningar.

www.tasktop.com