• Mjukvaror, färdiga ramverk & koncept

   Läs mer om våra färdiga lösningar och mjukvaror

Lemontree = Speed + Quality Produkter, mjukvaror och ramverk

Lemontree återförsäljer och levererar produkter ur våra partners produktportföljer tillsammans med våra egna teknikkoncept. T.ex. Micro Focus, UiPath, Tricentis, Abrantix och Curiosity har stora produktprogram som vi är återförsäljare åt.

Testramverken LUQAS, LTE och “test som tjänst”

Sedan mer än ett decennium så har Lemontree erbjudit kvalificerade tjänster inom automatiserad testning åt våra kunder. Vi erbjuder våra olika ramverk som kan anpassas till era behov, eller användas direkt från hyllan:

 • LTE, Lemontree Test Enabler. Vårt ramverk baserat på standardkomponenter från Micro Focus. Lemontree har i över tio års tid utvecklat, integrerat och förädlat konceptet för att kunna testa olika sorters system, applikationer och tjänster åt våra kunder. Konceptet täcker allt från mobila devices, applikationer över webben såväl som legacysystem. Inom LTE finns Lemontrees testdatahanteringsverktyg MDS som erbjuds för att mata testdata och planera testning utan att vara utvecklare.
 • LUQAS, Lemontree Unified Quality Automation Solution. Detta är Lemontrees ramverk baserat på Open-source teknologier som Jenkins, Docker och webbaserat testexekveringsgränssnitt (LDS). Anslut LUQAS med kravhantering i Jira, testing med Selenium och rapportering i ALM eller Octane. Ramverket är utvecklat för full integrerbarhet med olika verktyg och plattformar som anpassas till er verksamhet. LUQAS erbjuds on premise eller på distans över nätet som tjänst från Lemontree.
 • TAC, Test Automation Center. Lemontree erbjuder testverktyg, plattformar och best practice för teknisk testning. Vårt center of excellence, “TAC” erbjuder tillgång till testning som tjänst, på prenumerationsbasis, on-site eller på distans. Vi har ett komplett uppsatt kvalitetssystem för förvaltning, metodik, service & support till er verksamhet så att ni alltid kan få det stöd ni behöver i er testverksamhet.
  Genom TACn kan vi erbjuda er att ni köper in den testning när ni behöver det, till den omfattning ni behöver sammankopplat till de verktyg och ramverk vi erbjuder.

Se lite mer om våra ramverk.

Quality Management – ledningsverktyg

Effektiva kvalitetssäkringsprocesser består inte bara av testning. De olika funktionerna inom utvecklingen vävs samman, allt oftare i kontinuerliga flöden mellan utveckling hela vägen till drift och förvaltning. Vi erbjuder verktyg för att koppla samman er kvalitetssäkring över hela livscykeln för uppföljning av krav, defekter, testning och releaser. Antingen hanterat inom ramen för de verktyg vi erbjuder, eller som integrerade lösningar med quality management verkty.

Vi erbjuder ett flertal olika produkter från våra teknologipartners eller från Open-Source världen beroende på vad som ger bäst effekt med era förutsättningar. Vi arbetar med framstående produkter som qTest, Octane, ALM/QC eller Curiositys produkter för ändamålet. Läs mer om olika verktyg på vår sida om kvalitetsledningsverktyg.

Testautomatisering

Lemontree kommer från automatiseringsvärlden. Vi vill att saker ska utföras snabbt, effektivt och med rätt kvalitet. Vårt produktutbud sträcker sig över ett antal olika områden inom automatisering som t.ex.

 • API och GUI testning
 • Browserbaserad testning
 • E2E-testning
 • Legacytestning
 • Modellbaserad testning
 • Säkerhetstestning inom utveckling
 • Prestandatestning
 • Grafisk representation av testning via flödesbaserad modellering

Lösningar finns både on-prem och som SAAS-tjänster.
Läs mer om våra testautomatiseringsprodukter här.

Automatisering med RPA (Robotics Process Automation)

Att automatisera tjänsteprocesser är en av 2020-talets stora trender, Detta spar tid, kostnader och möjliggör effektivare arbete samtidigt som repetetiva uppgifter kan minimeras. Lemontree har arbetat med automatisering i 20 års tid och välkomnar att automatiseringen nu tar nästa steg in i tjänstesektorn. Vi levererar lösningar från ett flertal framträdande partners inom området. Ledande RPA lösningar och produkter finns från t.ex. Ui Path, Micro Focus, Tricentis och Curiosity. Läs mer om RPA här.

Testning av betallösningar

Krypterade transaktioner och betallösningssystem kan vara svåra att på ett effektivt sätt testa via simulerade signaler och virtuellt uppsatta system. Detta löses genom att testa fysiskt med en terminaltestningsrobot för EFTPOS-testning. Abrantix system löser utmaningar inom korttestning via chip, kontaktlöst, magnetremsa eller på exempelvis surfplattor och mobiler där Swish, Apple- Samsung eller Google Pay ska testas.

Läs mer här om Abrantix Terminaltestningsrobot.

Varför välja Lemontree som leverantör?

Lemontree är en av få partners som kan erbjuda support på testprodukter inom ett vitt spektrum av teknologier med specialisering i våra partnerprodukter. Vi har en lokal servicedesk i Sverige som snabbt svarar på dina frågor på svenska och som kan ge råd hur du bäst utnyttjar produkterna. Vi har dessutom vårt testautomationscenter som fortlöpande kan assistera er med testning som prenumerationstjänst.

Lemontree har lång erfarenhet av att installera och konfigurera produkterna i Micro Focus portfölj. Vi har under många år byggt upp egna ramverk som kompletterar verktygen från våra leverantörer och som ger våra kunder ännu mer värde. Vi har färdiga metoder för att rulla ut verktygen i organisationen samt rutiner och processer för hur våra kunder bör använda verktygen i sitt dagliga arbete.

Vi håller också utbildningar i både administration och användning av produkterna. Utbildningarna skräddarsys för varje kund.