• Testning av appar på mobiltelefoner och surfplattor

  Apptestning: on-site, i molnet eller simulerat

Testning i molnet – SaaS testning av appar på browsers och devices

Slipp bygga ditt eget labb med telefoner, surfplattor, olika operativsystem och browsers. Infrastruktursfrågor för testning av mångfaldiga miljöer förenklas avsevärt, samtidigt som testningen kan införas i CI/CD flöden.

Lemontree erbjuder flera olika lösningar för testning som tjänst i molnet.

Nyckelfunktioner:

 • On-demand testning i molnet
 • Skalbarhet i testomfattning
 • Automatiserad eller exploratory testning
 • Webb och mobil apptestning på riktiga devices, emulerat eller simulerat
 • Återanvänd redan existerande testresurser som testfall och strukturer
 • Integrera i CI/CD-pipelines
 • Möjlighet till analys och rapportering av testning och produktionsdata
 • Parallell testning
 • Säkra tunnelanslutningar och säkerhetstänkande genom arkitekturen

Testningen i molnet kan utföras tidigare i utvecklingsprocessen som den del av “shift left”, där testningen t.e.x. kan vara snabba funktionella tester innan kod mergas och körs i större omfattning. Fel kan hittas tidigare.

 

Den tekniska utmaningen för testaren

I takt med att allt mer utveckling sker på varierande och olika operativsystem och användarinteraktionen ökas till att ske via telefoner, surfplattor och webbläsare så ökar antalet variationer och komplexiteten av testningen. Varierande och multipel browser- och devicetestning har historiskt varit omständlig, dyrt, tidskrävande och medfört stora krav på komplicerad infrastruktur. Agila utvecklingsprocesser, multipla versioner av browsers, olika browsers, olika telefoner och surfplattor med olika operativsystem, CICD-flöden där testning inte hänger med.

Hur kan man lösa detta så att testningen hänger med i takten?

Lemontree har ett flertal partners och funktioner som kan lösa problematiken!

UFT Mobile från Micro Focus

Effektiv testning av appar på surfplattor och mobiltelefoner! Micro focus UFT Mobile förstärker produktiviteten  genom att erbjuda testlab och access till riktiga devices och emulatorer utan egen fysisk åtkomst. Använd UFT Mobile för att hjälpa era utvecklingsteam att höja takten på utveckling, avtestning och – buggrättning. UFT Mobile erbjuder en centraliserad företagslösning för utvecklingsteam att kunna utveckla och snabbt testa appar på devices.  Distribuerade team kan enkelt komma åt testmiljön för genomförande av testning, monitorering och prestandabevakning hos appar och de devices som används.

Verktyget kan enkelt integreras i CI-verktyg som Jenkins och testautomatisering för att uppnå DevOpsflöden med automatisering och kontinuerlig återkoppling i utvecklingsprocesser. Alla era distribuerade utvecklingsteam kan komma åt riktiga devices utan egen fysisk åtkomst för testningen genom en central accesspunkt. Ni kan även testa specialdevices utöver mobiltelefoner och surfplattor, som rugged devices för produktions- kylrum och exempelvis logistikmiljöer.

Viktiga funktioner

 • Flexibel lösning för mobiltestning och emulering av devices.
 • Stödjer både IOS och Android samt specialidevices.
 • Installation on-site eller som molntjänst.
 • Monitorering och prestandaövervakning av appar.
 • Funktionell-, prestanda- och säkerhetstestning direkt från browser. Antingen manuellt eller automatiserat.
 • Ta bort behovet av fysiska devices genom emulering.
 • Testning på distans utan fysisk åtkomst till själva testobjektet.
 • Integrationsmöjligheter till Appium och Selenium och API.
 • Simulera API, tjänster och nätverksförutsättningar
 • Analysverktyg för prestanda och användbarhet av era appar.

Sauce Labs

Sauce Labs tillhandahåller världens största molnbaserade plattform för webb och app-testning med hög säkerhet, skalbarhet och stabilitet. Genom användning av plattformen kan hastigheten i utvecklingsprocesserna ökas påtagligt.

Testa t.ex. applikationer i Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, IOS och Android snabbt och enkelt! Prestandatestning i molnet.

Användningen av Sauce Labs gör att ni slipper ha eget labb med telefoner, surfplattor och andra devices för att uppnå testtäckning av era mjukvaror. Dessutom finns emulatorer och simulatorer tillgängliga som är lätta att schemalägga nyttja, skala upp och ge omfattande täckning av testfall. Testa parallellt med många olika browsers och kombinationer av operativsystem. Spela in och logga genomförande av testfall för att felsöka. Integrera testningen i CI/CD-flöden.

Funktioner:

 • Riktiga devicelabb med hundratals modeller med iOS och Android
 • Emulatorer och simulatorer för testning
 • Windows, MacOS, Linux
 • Inspelning och rapportering av felhantering
 • Säkra tunnlar för testning
 • Styrning av resurser mellan team
 • Parallell automatiserad testexekvering
 • Testanalyser, visualisering, dashboards, testhistorik, effektivitet och trendning
 • Prestandatestning som tillåter front-end funktionell testning och mätning av prestanda tidigt i utvecklingsprocessen. CLI-interface för testning, registrering av mätvärden som laddtider, svarstider, stabilisering och mycket mer.

Läs mer på Sauce Labs webbsida.

Lemontree erbjuder…

Vi erbjuder kompetens inom manuell och automatiserad testning av mobila devices och appar, men även specialistkompetens inom verktyget UFT Mobile. Vi kan hjälpa er sätta upp och effektivisera era utvecklings- och förvaltningsprocesser inom området, där UFT Mobile kan vara ett kraftfullt verktyg.