• Teknik - HP Service Virtualization

Lemontree = Speed + Quality Produkter, mjukvaror och ramverk Teknik – HP Service Virtualization

HP Service Virtualization

HP Service Virtualization är ett verktyg för att simulera IT-tjänster i en utvecklings- eller testmiljö. Genom att kopiera produktionsmiljöns olika tjänster kan utvecklare och testare jobba utan att tänka på tillgång till kringliggande system. De riskerar heller inte att skriva testdata till produktionssystem. Resultatet blir att utveckling och testning går snabbare.

HP Service Virtualization är ett webbaserat verktyg och har en dashboard som visar vilka tjänster som är aktiva, vem som använder dem och vilken status de har.