• Molnbaserad browser och devicetestning

  Testa olika browsers, mobiler och smartphones enkelt i molnet

Testning i molnet – SaaS testning på browsers och devices

Slipp bygga ditt eget labb med telefoner, surfplattor, olika operativsystem och browsers. Infrastruktursfrågor för testning av mångfaldiga miljöer förenklas avsevärt, samtidigt som testningen kan införas i CI/CD flöden.

Lemontree erbjuder flera olika lösningar för testning som tjänst i molnet.

Nyckelfunktioner:

 • On-demand testning i molnet
 • Skalbarhet i testomfattning
 • Automatiserad eller exploratory testning
 • Webb och mobil apptestning på riktiga devices, emulerat eller simulerat
 • Återanvänd redan existerande testresurser som testfall och strukturer
 • Integrera i CI/CD-pipelines
 • Möjlighet till analys och rapportering av testning och produktionsdata
 • Parallell testning
 • Säkra tunnelanslutningar och säkerhetstänkande genom arkitekturen

Testningen i molnet kan utföras tidigare i utvecklingsprocessen som den del av “shift left”, där testningen t.e.x. kan vara snabba funktionella tester innan kod mergas och körs i större omfattning. Fel kan hittas tidigare.

 

Den tekniska utmaningen för testaren

I takt med att allt mer utveckling sker på varierande och olika operativsystem och användarinteraktionen ökas till att ske via telefoner, surfplattor och webbläsare så ökar antalet variationer och komplexiteten av testningen. Varierande och multipel browser- och devicetestning har historiskt varit omständlig, dyrt, tidskrävande och medfört stora krav på komplicerad infrastruktur. Agila utvecklingsprocesser, multipla versioner av browsers, olika browsers, olika telefoner och surfplattor med olika operativsystem, CICD-flöden där testning inte hänger med.

Hur kan man lösa detta så att testningen hänger med i takten?

Lemontree har ett flertal partners och funktioner som kan lösa problematiken!

Lösningen med våra partners produkter

Ett sätt att lösa utmaningen kan vara att flytta infrastrukturen för testningen av detta till molnet som tjänst istället för att bygga, förvalta och utveckla själva. Våra partners erbjuder molnlösningar för kontinuerlig testning – så att ni slipper!

Fokus kan ligga på att testa funktioner i era applikationer snarare än underhåll och förvaltning av alla versioner av devices, operativsystem och browsers.

Sauce Labs

Sauce Labs tillhandahåller världens största molnbaserade plattform för webb och app-testning med hög säkerhet, skalbarhet och stabilitet. Genom användning av plattformen kan hastigheten i utvecklingsprocesserna ökas påtagligt.

Testa t.ex. applikationer i Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, IOS och Android snabbt och enkelt! Prestandatestning i molnet.

Användningen av Sauce Labs gör att ni slipper ha eget labb med telefoner, surfplattor och andra devices för att uppnå testtäckning av era mjukvaror. Dessutom finns emulatorer och simulatorer tillgängliga som är lätta att schemalägga nyttja, skala upp och ge omfattande täckning av testfall. Testa parallellt med många olika browsers och kombinationer av operativsystem. Spela in och logga genomförande av testfall för att felsöka. Integrera testningen i CI/CD-flöden.

Funktioner:

 • Riktiga devicelabb med hundratals modeller med iOS och Android
 • Emulatorer och simulatorer för testning
 • Windows, MacOS, Linux
 • Inspelning och rapportering av felhantering
 • Säkra tunnlar för testning
 • Styrning av resurser mellan team
 • Parallell automatiserad testexekvering
 • Testanalyser, visualisering, dashboards, testhistorik, effektivitet och trendning
 • Prestandatestning som tillåter front-end funktionell testning och mätning av prestanda tidigt i utvecklingsprocessen. CLI-interface för testning, registrering av mätvärden som laddtider, svarstider, stabilisering och mycket mer.

Läs mer på Sauce Labs webbsida.

MicroFocus StormRunner Functional

Virtuell “on-demand” testning av browsers och mobila devices. Testare kan skapa och editera tester med onlie inspelning eller uppladdning av redan existerande tesresurser. Avancerad rapporthantering, drift och felanalysfunktionalitet hjälper testteamet att prioritera och få en överblick av applikationernas välmående.

StormRunner Functional är helt integrerared med verktyget Unified Functional Testing (UFT) och LeanFT som därmed gör att era tidigare investeringar kan återanvändas på ett effektivt sätt. Dessutom finns full support för open-sourceverktyg som Selenium och Appium.

Funktioner:

 • Webb och mobiltestning on-demand
 • Exploratory och/eller automatiserad testning
 • Integration i UFT och LeanFT och stöd för Selenium och Appium
 • Integrera i CICD/pipelines
 • Analys av productionsdata
 • Insamling och rapportering av testdata
 • Parallell testning
 • Multipelt browserstöd som Chrome, Internet Explorer, Firefox och Safari
 • Stöd för Windows, Linux och MacOS
 • Tunnlad säkerhetslösning

Läs mer på MicroFocus webbsida.

Kontakta Lemontree för mer diskussioner.