• Prestanda- och säkerhetstestning

  SW för icke-funktionell testning

Tillsammans med funktionella krav utgör de icke-funktionella kraven hela grunden för
testning av mjukvara. Utmaningen med att testa icke-funktionella krav är att säkerställa att de testas i en miljö så lik produktionsmiljön som möjligt samt att avgöra hur resultaten ska mätas och tolkas.

Hela området performance Management handlar om mer än prestandatester. Performance Management är en komplett lösning som omfattar teknik, processer, expertis och know-how för att säkerställa att kritiska system klarar last och prestanda.

Områden som kan vara värda att resonera kring inför utvärdering av era prestandatestfunktioner kan vara:

 • Vad är kostnaden för er verksamhet om systemtillgängligheten sjunker?
 • Har ni haft några avbrott senaste året?
 • Är lasttestning integrerad i CICD-flödet?
 • Behöver testningen flyttas in i molnet?
 • Hur ofta förmår ni att lasttesta?
 • Vad är utvecklings- och förberedelsetiden innan exekvering av testning?
 • Är agila utvecklingsteamen en integrerad del i testningen?

Lemontree har ett flertal koncept och verktyg att erbjuda inom området. Kontakta oss för diskussion vad som kan passa just er organisation och verksamhet bäst.

Prestandatestning

Performance Management fokuserar på hur verksamhetens mål och kriterier
ska uppnås, inte bara teknik och exekvering.

Det omfattar även faser för analys, design, implementering, exekvering, rapportering samt efterarbete där varje fas har tydliga framgångsfaktorer och ett tydligt fokus på både affärsnyttan och tekniken.

Våra produkter inom området täcker stress- och prestandatestning och säkerhetstestning inbäddat i utvecklingen av mjukvara.

Micro Focus Load Runner Enterprise

Load Runner Enterprise är en plattform för prestandatestning som klarar av stora och komplexa affärskritiska system. Mjukvaran och möjligheterna med  och Load Runner är beprövade sedan många år tillbaka. Omfattande täckning av tekniker, metoder och funktioner, inklusive legacysystem finns inom plattformen. Lösningen kan också testa mobila applikationer.

Med kraftfulla verktyg som Diagnostics och Load Runner Enterprise för att identifiera flaskhalsar i testmiljöer och samtidigt jämföra med data från monitorering av produktion är Load Runner Entperprise ett av marknadens bästa verktyg för prestandatest.

Lemontree kan leverera lösningen on-site eller som SaaS-lösning under alltifrån en månad till flera år.

Exempel på funktioner och möjligheter:

 • Testning av legacyssystem, ERP-system, CRM, webb och browserbaserad mobilfunktionalitet
 • Stor kapacitet av lasttestningsfunktionalitet
 • Avancerad rapport och analysfunktionalitet
 • Integration i CICD flöden och med verktyg som JUnit, nUnit, Git, Jenkins etc.
 • Record & replay av skript med efterföljande emulering
 • Prestandatestningstöd för stor variation av applikationsmiljöer och protokoll som Web services, MQ, HTML5, WebSockets, AJAX, Flex, RDP, Citrix, Java, .net, Oracle och SAP
 • Network virtualization integration

Länk till Micro Focus om Load Runner Enterprise.

Load Runner Cloud

MicroFocus produkt för molnbaserad lasttestning är enkel att använda för att designa lasttestning för web och mobilbaserade  applikationer utan behov av schemalägga, rulla ut och hantera lastgeneratorer.

 • Helt molnbaserat
 • Enkelt och snabbt att komma igång med TruWeb och TruClient
 • Lätt att fasa in lasttestning tidigt i utvecklingscykeln
 • Integrera verktyg som Jenkins, Bamboo, AWS Code Pipeline för automatisering av testning
 • Återanvänd tidigare skript från exempelvis Load Runner
 • Stöd för open-source som Gatling, JMeter och Selenium
 • Skalbarhet
 • Integrerad Network Virtualization

SauceLabs – Sauce Performance

SauceLabs levererar en gemensam lösning som molntjänst för funktionell testning av både front-end och prestandamässigt via Selenium skript, vilket tar bort komplexiteten med omfattande verktygsplattformar. Sauce Performance bidrar till att utveckla och bibehålla användarupplevelser av applikationer genom att tillhandahålla nyckeltal och finna regressionsproblem tidigt i utvecklingsprocesen integrerat i CICD. Molntjänsten gör att ni inte behöver ny infrastruktur.

Exempel på funktioner och verktyg:

 • Helt molnbaserat som tjänst
 • CLI verktyg för att snabbt och enkelt kunna exekvera testning
 • Front-end loggning och historik. Nyckeltalfångst och presentation av mätetal som laddtider för sidor, Googles visual mätetalsjämförelse, svarstider, rendering av sida, stabilitet på sida och mer.
 • Dataspårning och inspelning för att hitta rotorsaker till fel som uppstår.

Mer information hos vår partner.

Säkerhetstestning

En stor del av de säkerhetsbrister som upptäcks inom IT-miljöer idag består av felaktigheter och sårbarheter som upptäcks först i den utvecklade och driftsatta applikationen. Orsaken till många fel som uppstår sker redan redan i design eller kodningsstadiet av applikationerna.

Fortify ligger identifierat i toppen som ledande och visionär produkt i Gartners magiska kvadrant för Application Security Testing.

Vanliga utmaningar är att säkerhetsaspekterna av mjukvara blir inblandat sent i processen och att det tar för mycket arbetstid och -kraft att gå igenom kodbas efter buggar, brister och säkerhetsluckor. Säkerhetsaspekterna av kodutvecklingen bör helst gå sömlöst hand i hand med själva utvecklingsarbetet.

MicroFocus Fortify erbjuder ökad säkerhet genom:

 • Statiska kodanalyser (SAST)
 • Webbdynamisk testning (DAST)
 • Runtimeskydd (RASP)

Som kan tillämpas på web, mobil, molntjänster eller desktopapplikationer

Lösningen kan genomföras on-premise eller som SaaS-lösning. Inom Fortify finns stort stöd för IDE-verktyg som t.ex Eclipse, Visual Studio eller IntelliJ. Stort stöd för utvecklingsspråk som Java, Ruby, Visual C, PHP, Python, Apex, SAP ABAP, COBOL, ASP.net, C++, C, HTML, JavaScript, Visual Basic, Scala och mycket mer. Fortify kan integreras i CICD flöden och vara en naturlig del av t.ex. Bamboo, VSTS eller t.ex. Jenkins för att sedan integrera fel och buggar till t.ex. Jira, ALM Octane eller Bugzilla.

Läs mer om Fortify här.