• Prestanda- och säkerhetstestning

    SW för icke-funktionell testning

Tillsammans med funktionella krav utgör de icke-funktionella kraven hela grunden för
testning av mjukvara. Utmaningen med att testa icke-funktionella krav är att säkerställa att de testas i en miljö så lik produktionsmiljön som möjligt samt att avgöra hur resultaten ska mätas och tolkas.

Prestanda- och säkerhetstestning

Performance Management fokuserar på hur verksamhetens mål och kriterier
ska uppnås, inte bara teknik och exekvering.

Det omfattar även faser för analys, design, implementering, exekvering, rapportering samt efterarbete där varje fas har tydliga framgångsfaktorer och ett tydligt fokus på både affärsnyttan och tekniken.

Våra produkter inom området täcker stress- och prestandatestning och säkerhetstestning inbäddat i utvecklingen av mjukvara.

Micro Focus Performance Center/Load Runner

Performance Center är en plattform för prestandatestning av stora och komplexa affärskritiska system. Lösningen kan också testa mobila applikationer.

Med kraftfulla verktyg som Diagnostics och Application Performance Monitoring för att identifiera flaskhalsar i testmiljöer och samtidigt jämföra med data från monitorering av produktion är Performance Center marknadens bästa verktyg för prestandatest.

Lemontree kan leverera Performance Center on-site eller som SaaS-lösning under alltifrån en månad till flera år.

Länk till Micro Focus om Performance Center.