• Ramverk för testautomatisering

  Erfarenhet som ger effektivitet

Erfarenhet som ger effektivitet

Redan 2010 började Lemontree utveckla färdiga ramverk för automatisering att erbjuda kund. Vi har kompletta koncept för dig som gör det enkelt att komma igång med testautomatisering utan att behöva utveckla, bygga ramverk eller arkitektur själv. Detta finns redan klart och är beprövat med tiotusentals utvecklings-och användningstimmar! Vi erbjuder även testautomatisering som tjänst “på kran”, antingen på plats eller via outsourcing. Ramverken är mer än teknologi men utgör i grunden ett komplett erbjudande av testautomatiseringskomponenter, inklusive testfall, koncept, bibliotek och funktioner för att testa ett stort antal applikationer och teknologier. Koncepten har ingående standarder och metodik för att analysera och utvärdera när automatisering ska göras eller om det inte är lönsamt av olika anledningar. Vi kan även utbilda och bidra till ert strategiska mål med automatiseringen.  Beroende på ert behov så utvärderar vi teknologialternativen som finns och föreslår det koncept som vi anser passa era behov bäst. Detta kan t.ex. utgöras av teknisk mognad, förvaltningsbarhet, egna resurser och historik eller branschkrav samt mycket annat.

“Köp ett redan färdigt testramverk  eller testning som tjänst. Slipp utvecklingskostnaderna. Börja testa direkt.”

Hur kommer vi igång?
Tröskeln för att komma igång med testautomatisering kan vara hög om det görs på fel sätt.

Vi på Lemontree ser gärna att:

 • Gemensamma förväntningar och mål definieras tidigt.
 • Organisationen som äger testobjekten involveras tidigt i kravställningen på testautomationen.
 • Ledningsfuntioner har förankrat att testautomation ska göras.
 • Eftertanke ges till hanteringen av testdatahantering, framförall datatillförsel till testning.
 • Standarder används för utveckling och spårbarhet inom automationen.
 • Att återanvändbarhet premieras.
 • Att lösningen utvärderas och omvärderas.I takt med att utökning av lösningen sker när den är stabil så ökar lönsamheten.
 • Projektet behandlas som ett förändringsarbete, inte bara
  som ett teknikprojekt.
 • “Lågt hängande frukter” får gärna automatiseras
  först.

Låt oss börja med ett “Proof of Concept”. Ramverket är igång på några timmar, därefter verifierar vi lösningen mot ert system för att säkerställa att vi på ett effektivt sätt kan automatisera testningen.

Några av de ramverk vi premierar är:

Vi på Lemontree har många gånger träffat kunder som påbörjat resan mot automatiserade tester men inte kommit hela vägen. Ofta faller testautomationen som koncept över tiden när exempelvis lösningen byggs med “record & replay”-teknik, knyts till vissa individer eller tekniska speciallösningar eller att förvaltning och underhåll inte finns på plats. Ramverken från Lemontree är ett beprövade koncept med komponentbaserad automation, konfigurerbar testdatamatning, repeterbara och återupptagningsbara teststeg och kontinuerlig uppföljning och rapportering av resultat. Med teknologierna kan er organisation ta steget mot förvaltningsbar och långsiktig testautomatisering.

Test som tjänst

Ligger inte testautomatisering eller testning inom er kärnverksamhet? Köp då test och automatisering när, och i den omfattning ni behöver det, utan att förvalta komplicerade tekniska lösningar själv.

Läs också om hur Lemontree erbjuder testautomatisering som tjänst “på kran” när ni behöver det!

Test Automation Center, eller TAC, är ett sätt att köpa automatiserade
kvalitetssäkringstjänster från Lemontree. Tjänsten kan levereras på plats eller outsourcat
och volymen tester kan köpas som prenumeration eller enligt andra önskemål.
I tjänsten ingår automatiserad testning, testhantering och hantering av testdata. För
dig som exempelvis är systemägare, driver ett utvecklingsprojekt eller är ansvarig
för testmiljöer är det här ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att kvalitetssäkra dina
tjänster utan att själv behöva vara expert på testautomation.

TAC som tjänst ger möjlighet till expertkompetens utan att behöva vara expert själv. Våra konsulter finns tillgängliga att bistå i er kvalitetssäkring av utvecklingsprojekt och förvaltning.