• RPA-automatisering

  RPA-mjukvaror för automatisering

Den Digitala medarbetaren är här

Robotic Process Automation, RPA, handlar inte om att införa ett nytt IT-system med omfattande systemintegrationsarbete. Istället utför en robot precis det en människa skulle göra i en applikation eller ett system. Roboten använder samma mjukvara och licenser som du skulle gjort.

RPA används för att automatisera uppgifter som normalt en person manuellt skulle ha utfört. Vid automatisering frigörs anställdas tid till andra mer stimulerande och avancerade uppgifter.

Fördelar med RPA är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och kvalitet. Även arbetsmiljöaspekter bör ses som en fördel vilket i sin tur leder till just kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Lemontree är partners med företagen UI Path, MicroFocus och Curiosity så läs mer kring de produkter vi arbetar med inom robotisering på länkarna.

UiPath

UiPath grundades 2005 och har snabbt blivit en av de största leverantörerna av mjukvara för RPA-lösningar med över 53 kontor i världen. Inom ramen för UiPaths mjukvaror så används:

 • Studio, där automationen med robotorna skapas. Kodfri inspelning, drag & drop från bibliotek med tillgängliga fördesignade objekt. Tillgång och möjlighet att programmera med VB.net, C#, Python och Java.
 • Orchestrator, som är den centrala övervakningsfunktionen och styrningen av dina robotar. Din digitala arbetskraft kan övervakas i UiPath Studio. Tidsscheman och planering sköts över gränssnitt i browser eller appl. Monitorering i realtid över vad som sker.
 • Robot. En robot = ersätta en person. Övervakade och oövervakade robotar utför de programmerade arbetsuppgifter de är avsedda att utföra. Samarbeta med robotarna eller låt de agera självständigt.

UiPath

MicroFocus RPA

Kanske den leverantör av RPA som automatiserat processer längst tid. MicroFocus produkter bygger på arvet från MicroFocus UFT (se länk) som används i decennier för att automatisera och interagera med applikationer, webbsidor och legacysystem.

Även MicroFocus lösning bygger på en “Orchestrator” för att hålla samman robotarna, där robotarna kan agera självständigt eller övervakat.

 

MicroFocus produkter UFT och Operations Orchestration automatiserar hela flöden genom att länka samman steg visuellt och standardisera processerna genom automation. Med lösningen så kan end-to-end flöden automatiseras med beprövad teknik där teknikkomponenter varit på marknaden i mer än ett decennium. Bibliotek för UI, API och CLI (Command-line interface) finns färdiga. Användargränssnittsautomation med mer än 40 integrerade teknologier som exempelvis SAP, Web, WPF, .NET och Java.

Några av Micro Focus RPA funktioner:

 • Slutanvändarportal och ett intuitivt gränssnitt för administratören att spela in UI-åtgärder och utforma RPA-arbetsflöden, visuellt eller med kod
 • Kombination av UI 100s app och 1000 tals arbetsflöden och APIs
 • Betala endast för antalet robotar du vill köra simultant och med en enkel licensmodel där de tre delarna – studio, bot och orkestrator ingår
 • Roboten fungerar även om användargränsnitt förändras

Se mer på länken till MicroFocus och här.

MicroFocus

Curiosity – VIP Robotic Process Automation

Curiosity

Curiostiy använder ett visuellt och intuitivt drag and drop koncept för att skapa bibliotek med automatiserade processer.

Curiosity uses a visual and intuitive, drag and drop approach to add to our ever-growing library of automated business processes.

Curiosity VIP arbetar med existerande teknologier och filer, för att utföra repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som du tillhandahålls den information du behöver, när du behöver den. VIP tillgängliggör arbetskraft som istället kan fokusera på att arbeta med värdeskapande, icke-repetitiva uppgifter i er verksamhet, åt era kunder, interna team – och inte på att arbeta med manuella processer.

VIP ger:

 • Högpresterande bots, som kan arbeta med repetitiva uppgifter
 • Enkelt att komma igång med automatisering och interagera med era befintliga teknologier
 • Helt ansluten, med informationsuppdatering över hela er uppsättning av verktyg och tekniker.

För mer information om hur vi kan hjälpa er i digitaliseringsarbetet kontakta:

Patric Helje
COO
+46 768 305 205
patric.helje@lemontree.se