• Så funkar modellbaserad testautomatisering

Lemontree = Speed + Quality Produkter, mjukvaror och ramverk Så funkar modellbaserad testautomatisering

Test Modeller från Curiosity Software – multiverktyget för testautomatisering

För den som vill automatisera manuella tester men inte ge en black box-lösning kontrollen över koden är Test Modeller det perfekta verktyget.  Det passar också bra för de som redan har ett testramverk men idag skriver och förvaltar koden själv. Vår konsult Lars Wiborg ger dig här en djupare inblick.

– Det jag tror många kommer uppskatta, bortsett från det naturliga arbetssättet att beskriva testflödet på enligt BPM, är just det att produkten från Test Modeller är kod du förfogar över själv.

De kodade testfallen går att få på en mängd olika språk, och även om testfallen sedan körs i det egna ramverket presenteras resultaten överskådligt i Test Modeller.

Processen att utveckla testfall på är enkel i Test Modeller. Förutom informativa videolektioner erbjuder verktyget ett grafiskt gränssnitt där flödet i testobjektet ritas upp, antingen utifrån specificerade krav på ett ännu inte utvecklat system, utifrån insamlade objekt från befintligt gränssnitt eller metoder hos ett API.

– För den som vill komma igång med testautomatisering har Test Modeller verkligen sänkt tröskeln. Utan förkunskaper satte jag upp ett testflöde utifrån ett befintligt GUI och kunde köra tester inom en vecka.

När flödet har beskrivits är det enkelt att skapa upp testprofiler utifrån önskad testtäckningsgrad. Verktyget räknar därefter själv ut vilka steg i modellen testfallen bör passera för att uppnå vald testtäckning.

Testdata går att få automatiskt genererat. Test Modellers testdatafunktioner kan anropas i Excel eller direkt i testflödet. Genom att testdata genereras on-demand vid varje körning undviks flaskhalsen det ofta innebär att generera nytt testdata eller kopiera över produktionsdata till test.

– Bra testdata är ofta en förbisedd del av testverksamheten. Att kunna skapa upp fräscht data vid varje körning, och dessutom exakt efter önskat behov, är en riktig fördel.

Förutom att testa funktionella krav kan Test Modeller även utföra stress- och belastningstester, vilket innebär att Test Modeller kan ge dig en verkligt uttömmande bild av testobjektets kvalitet.

Det som kanske tydligast definierar Test Modeller som ett kvalitetsnav väl lämpat för DevOps-organisationer, är nog den grafiska modellen av testobjektet. Det är den som definierar såväl testfallen som det automatiserade flödet.

Notationen är baserad på den i Business Process Model, BPM, vilket blivit något av en industristandard för processbeskrivning. Med subprocesser och möjlighet att definiera variabler går även avancerade flöden att dokumentera.

– Det som gör att Test Modeller verkligen står ut tycker jag är profilen som ett verkligt mångfacetterat verktyg. Både vad gäller olika användningsområden inom automatiserad test, och dess kod-output som går att köra i praktiskt taget alla ramverk. Vare sig de är Open source, egenutvecklade eller köpta. Det gör Test Modeller till ett verkligt multiverktyg för testautomatisering.