• Test Data Management - mjukvaror

  TDM-mjukvara, koncept och teknologier

Test Data Management, eller testdatahantering, är det enkla sättet att skapa enhetlig testdata för alla system utan manuella, komplexa och tidskrävande steg.

Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar
lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av
testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan vår lösning kring Test Data
Management effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Testdatahantering gör det möjligt att hantera testdata effektivt. Det går snabbt att
implementera och ger betydande tids- och kostnadsbesparingar i testprocessen.

Varför Test Data Management?

Förbättrad hantering av testdata kan ge ökad produktivitet, agilitet och effektivitet som komplement till att regelefterlevnad och säkerheten i era utvecklingsprocesser kan öka. Därtill kan kvaliteten på arbetet förbättras genom strukturerad hantering av testdata som även kan leda till sänkta kostnader.

Det är inte ovanligt att testdatahantering är komplicerat för organisationer, där även stor felmarginal finns i testunderlaget med tillhörande bristande testtäckning. Negativ testning och kommande testflöden kan enkelt missas. Även nyutveckling kan t.ex. sakna material för att kunna testa sina system och processer. Därtill finns fundamentala frågor som att testdata ska finnas tillhands när den behövs, ej konsumera mycket tid att skapa samt generera höga kostnader för infrastruktur och handpåläggning.

TDM-verktyg kan bistå att lösa många av dessa utmaningar.

Kortfattat om Test Data Management

“…ett strukturerat och centraliserat sätt att hantera testdata på, inom organisationen för att reducera kostnader och öka effektivitet och kvalitet i utveckling och test”

 • Extraherar data från relevanta produktionssystem
 • Möjliggör subsetting, enrichment, masking och manipulation av testdata
 • Genererar testdata baserat på en sofistikerad algoritmmotor
 • Kan samverka med testautomatisering och Performance Management för att automatiskt skapa och återställa testdata
 • Stödjer single sign-on och behörighetskontroller som skyddar känslig information

Vad vi levererar

Lemontree erbjuder mjukvara för effektiv testdatahantering samt konsulter inom området. Vi kan hjälpa er utreda och utvärdera era behov, implementera lösningar via POCar och piloter samt även projektera lösningen så att den ger efterfrågad effekt.

Våra tjänster består både i komplett lösningsförsäljning samt konsulttjänster inom området.

TDM från Curiosity

Testdatahanteringslösningen från Curiosity bygger på många års erfarenhet av de behov som finns i agila team, för end-to-end testning och hur testdatabehov ser ut i CI/CD processer. Lösningen är enkel att använda med Excel som bas och snabb att exekvera med batchleveranser av data som tillser att teamen har den data de vill ha, när de behöver den. Lösningen kan återanvändas och anpassas för behov som uppstår och ändras, varför den är mycket snabb att generera ny data när så behövs. Stöd för RMDBs, filsystem och mainframe.

Tillgängliggörande av data

 • Maskering av känslig data
 • Subsetting av data för snabbare och mindre resurskrävande test- och utvecklingsarbete
 • Kloning, snabb användning av data set parallellt som tar bort förseningar mellan team

Datagenerering

 • Skapande av datakombinationer som kan användas för att hitta fel
 • Dataskapande “on-the-fly”
 • Testmatchning för att säkerställa att data är relevant

Automatisering

 • Central datahantering för att ge QA data när det behövs i den omfattning som behövs
 • Enhetlig TDM tar bort onödig tidskonsumerande silos av testdata
 • End to end-automatisering och CI/CD med inbäddad testdata möjliggörs

Varför TDM från Curiosity?

 • Behovsdriven testdatahantering som testaren eller utvecklaren själv kan ta fram.
 • Centralt hanterad data som tar bort silos av information, tillgängligt för alla.
 • Integrera in i CI/CD flöden
 • Testdriven datagenerering med on-the-fly skapande
 • Regelefterlevnad

TDM från Tricentis

Tosca Test Data Management-lösningen från Tricentis hjälper er att skapa, hantera och distribuera test data som behövs för testningen. Behovsdriven access till test data gör att testarna kan komma åt den data som behös i de mest komplicerade scenarios som uppstår.

Varför TDM från Tricentis

 • Tricentisprodukt inom Tosca
 • Access till testdata för varje givet scenario och vidareförädling av datat genom testet utan programmering eller databashantering.
 • Egenbetjäning av testdata från teamet, testaren eller utvecklaren utan behov av DBA och applikationsexperter.
 • Intuitiva grafiska gränssnitt för nyttjaren av applikationen för att generera den data som behövs.
 • Fullt integrationsregister med Tosca för att skapa, administrera och använda testdata för SAP miljöer som SAPA S/4/HANA.
 • Testdataoptimeringsfunktioner för att ta bort redundant testdata.

Så går du vidare

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

Testdata och GDPR

Se även hur man kan arbeta med testdata i samband med GDPR på denna sida.