• Mjukvaror för projekthantering

  Håll samman din utveckling och förvaltning

Quality Assurance, Test Management & Service Virtualization

Vår portfölj omfattar produkter från branschledande leverantörer för ledning och uppföljning av utvecklings- och förvaltningsprocesser. Vi har mjukvaror som ger stöd för för agil utveckling, regulatoriska processer och visualisering av krav, testning och releaser.

Verktygen knyter samman utvecklingsprocessen genom att integrera med olika utvecklings-, krav-, test-, deployment- och kodhanteringslösningar för presentation, planering och rapportering. Integrera i era DevOps och CICD-flöden.

Nedan visas några av de mjukvaror våra teknologipartners utvecklar.

qTest (tidigare  QASymphony)

Plattformen qTest från Tricentis erbjuder agila team en svit av mjukvaror för testuppföljning som syftar till att öka hastigheten, effektiviteten och möjliggör samarbete över testningens hela livscykel. Testning, defekter och integration av kravhantering och andra verktyg

qTest exekveras från molnet eller installerat på site. Plattformen medger planering och organisering av tester baserat på de olika projektens behov. Testaktiviteter organiseras, spåras och rapporteras genom ett gemensamt användargränssnitt.

Översikt av funktioner i qTest:

 • Användning i molnet eller lokalt
 • Spåra, organisera och rapportera tester från samma plattform
 • Centraliserad lagring och ledning över manuella och automatiserad testfall
 • Integration med mångfald av olika verktyg
 • Import av testfall från Excel och andra testverktyg
 • Dela testfall med andra projekt, releaser och sprintar
 • BI, rapportering och dashboards.

Integration i qTest görs enkelt genom färdiga APIr och en arkitektur som är avsedd för att samverka över hela DevOps och CICD flödet. Verktyg som Bamboo, Katalon, Cucumber, Jenkins, jUnit, Selenium och TestNG.

Jira-integrationen till qTest ger direkt uppdateringar i realtid som gör att testfall och rapportering kan ske med full spårbarhet och täckning. Läs Tricentis produktblad om Jira Test Management Add-on jämfört med qTest.

Läs mer på Tricentis webbsida om qTest.

ALM Octane Enterprise Agile Delivery

Octane ger verksamhetsstöd för alla delar i krav-, release- och testprocesserna. Verktyget ger svar på frågan vem som arbetar med vad, när och varför. Funktioner finns som exemeplvis:

 • Octane stödjer både agila- och vattenfallsbaserade projekt samt är öppet för integration med multipla plattformar och är anpassat för DevOpsorienterade utvecklings- och förvaltningsflöden.
 • Quality Management som stödjer olika typer av ramverk och testning som manuella, Gherkin och automatiserade tester. Integrera verktyg som exempelvis UFT, Selenium eller Performance Center med visualisering på Octanes dashboards. Använd pipelinemodulen för att bygga, köra tester och samla information för att analysera kvalitet, progress och defekter.
 • Öppen arkitektur, integrerbar och enkelt utökningsbart.
 • SAAS eller on-sitelösning. Skalbarhet för ert behov.
 • Krav, spårbarhet, sprintplanering, backlogg, pipelines och CI/CD stöd

Länk till Octane hos Micro Focus.

Application Lifecycle Management (ALM/QC)

Application Lifecycle Management (ALM). ALM ger verksamhetsstöd för alla delar i krav-, release- och testprocesserna. Verktyget ger svar på frågan vem som arbetar med vad, när och varför. Som marknadens bästa verktyg inom området finns bland annat funktioner

 • Kravhantering
 • Releaseplanläggning
 • Spårbarhet av alla ändringar inom krav, tester och releaser
 • Rapportering på tvärs av olika projekt
 • Kraftfulla gränssnitt för interaktion med andra verktyg
 • Funktioner för testlabb
 • Testplanläggning och genomförande av testning

Inkluderat med ALM kommer testverktyget HPE Sprinter. Det snabbar upp manuell testning genom att eliminera repetitiva uppgifter, som att skriva in testdata, köra tester simultant på flera olika plattformar, samt hjälper testaren att registrera eventuella defekter automatiskt med skärmdumpar.

Lemontree levererar ALM som klassisk licens med support eller som SaaS lösning. Extern länk.

Service Virtualization

Service Virtualization är ett verktyg för att simulera IT-tjänster i en utvecklings- eller testmiljö. Genom att kopiera produktionsmiljöns olika tjänster kan utvecklare och testare jobba utan att tänka på tillgång till kringliggande system. De riskerar heller inte att skriva testdata till produktionssystem. Resultatet blir att utveckling och testning går snabbare.

Service Virtualization är ett webbaserat verktyg och har en dashboard som visar vilka tjänster som är aktiva, vem som använder dem och vilken status de har.

Service Virtualization består av:

 • Designerapplikationen för att designa, validera och köra virtuella tjänster
 • Serverapplikationen som hanterar de virtuella tjänsterna
 • Användargränssnitt över webben för hantering av de olika tjänsterna utan att vara inne i designerläge, i enskilda projekt eller på server

Funktioner:

 • Virtualisering av tjänster, funktioner och applikationer
 • Simulering av kommunikation och meddelandetjänster
 • Affärssystemsstöd som t.ex. till SAP
 • Integration med Micro Focus produkter som UFT, LoadRunner, ALM etc.

Läs mer om Service Virtualization här.