• DevOps

    Konsulter, verktyg och koncept  – öka din digitala förändringstakt

DevOps är en term som snart sagt alla organisationer måste förhålla sig till. I grunden är det en metodik som fungerar som en brygga mellan utveckling, drift och test.

 

Väl implementerad gör DevOps det möljigt att korta ner tiden från utveckling och ut till produktionsmiljön väsentligt, så kortare time to market. Det innebär också att kompletta miljöer kan skapas automatiskt och att gränserna mellan drift och utveckling suddas ut. Genom en virtuell plattform kan en testmiljö skapas på minuter med både applikation och databas.

Med metoden på plats tillsammans med rätt verktyg kan du öka din digitala förändringstakt rejält. Rätt genomfört är det också möjligt att sänka kostnaderna, inte minst för drift.

Våra konsulter hjälper er exempelvis att:

  • Införa nya arbetssätt som DevOps, CI/CD och “Shift left”
  • Välja rätt verktyg, metoder och tekniker för att införa DevOps
  • Utveckla, konfigurera och implementera lösningar

 

DevOps process diagram, lifecycle. Software development concept of development and operations

Vi finns inom hela DevOps-cykeln med konsulter inom utveckling, test och verktygsstöd. Vi erbjuder konsulter som DevOps leads, projektledare, utvecklare, testare och arkitekter.

DevOps och automatiserade tester

En stor del av tiden under test och utveckling är ineffektiv på grund av problem med miljöer: de är fel uppsatta, innehåller felaktigt konfigurerad mjukvara eller kod. Genom att automatisera hanteringen av både infrastrukturen och applikationerna är det möjligt att snabbt och effektivt skapa miljöer för allt från enhetstest till acceptanstest.

Målet är att på ett enkelt sätt skapa miljöer utifrån en komplex värld. Vi gör det genom
att automatisera kedjan från kod till test och hantera Continuous Integration genom Continuous Delivery Automation (CDA). Det innebär i korthet:

  • Automatiska byggen av incheckad kod
  • Automatiska tester

Vi hanterar Continuous Delivery genom Cloud & Orchestration, vilket innebär:

  • Virtuella miljöer
  • Molnbaserad infrastruktur och tjänster
  • Automatisk utrullning av byggd kod till enhetstestmiljö

Lemontree har mycket erfarenhet av DevOps och testautomatisering, en kombination som ger väldigt stora fördelar. Ta kontakt med oss så kan vi ta fram ett förslag som utgår från din organisation.

Läs mer

 Vi kan hjälpa er med experter inom området. Lemontree har arbetat många år med att förändra verksamheters utvecklings- och förvaltningsprocesser genom digitalisering och automatisering. Kontakta oss så berättar vi mer om våra konsulttjänster på området.
Läs även om The ACT framework för enterprise continuous automation.