• Hur mogna är ni inom CI/CD & DevOps?

    Vi har modellen för utvärdering, rapportering och åtgärd.

Continuous Integration, Continuous Development & DevOps – Maturity Model

Hur långt har ni kommit?

Det talas mycket om kontinuerliga leveranser, CI/CD och automatisering som sätt att snabbare och effektivare leverera produkter, lösningar och nytta till kunder och slutanvändare. Effektiv utvecklingsmetodik har blivit ett viktigt sätt att vinna marknadsandelar i en allt mer digitaliserad värld. Det är nu för tiden ovanligt att konkurensutsatta organisationer kan nöja sig med årliga produktuppdateringar, vattenfallsprocesser, statiska krav och långa manuella testcykler då omvärldens leveranstakt ökar.

“Vi erbjuder ett standardiserat sätt att mäta, utvärdera och därefter ideérna för att komma vidare på automatiseringsresan.”

Många organisationer har svårt att greppa området och är också missnöjda med sin förhållning till Continuous och DevOps. Kanske efter misslyckade initativ och program som
inte nått önskad effekt eller på grund av otydliga förväntningar och genomföranden.
Continuousresan kanske inte ens påbörjats av olika anledningar?

Det är dessutom mycket vanligt att organisationer önskar att de kommit längre och att
investeringarna inom området resulterat i en större effekt. Tyvärr finns det inte någon
enskild lösning, molntjänst eller enkel produkt man kan installera som kan köpas för att
ge arbetet med CI/CD & DevOps den knuff det behöver. I regel krävs det dessutom förändringar på mjukare områden såsom teamsammansättningar, ägarskap, eskaleringsvägar, kommunikation- och kunskapsöverföring.

Hur det går till

Vår modell bygger på ett antal steg:

  1. En kortare bakgrundsanalys genomförs tillsammans med er för att definiera den förväntade målbilden inom området Continuous. Där går vi igenom eventuella utmatningar ni känner till och vilka strategiska mål ni har.
  2. Därefter genomför vi en utvärdering inom tre dimensioner av ert sätt att arbeta. Vi tittar hur er organisation samarbetar och kommunicerar, vi ser över produkt, process och kvalitetsfrågor och slutligen samlar vi in information om stödprocesser, infrastruktur och arkitektursfrågor.
  3. Den insamlade informationen sammanställs mot standardiserade kriterier, varefter vi skapar en rapport som täcker vilka områden som enkelt kan förbättras, flaskhalsar i utvecklingen och ger förslag på förbättringar som kan införas.

Genom att använda standardiseringen så kan utvärderingen genomföras återkommande över tid så att mätningarna kan jämföras och därmed föras in som KPIr och som underlag för utvärderingar och investeringar till organisationen.

Modellen är inte kopplad till specifika mjukvaror, produkter eller teknologier utan syftar till, att på ett mätbart sätt, kunna ge en nulägesbild av organisationens leveranskapacitet och vad ni främst bör satsa på för att ta nästa steg i resan mot kontinuerlig utveckling och DevOps.

Kontakta oss för att veta mer på e-post info@lemontree.se