• Life Science

    Vi erbjuder helhetslösningar i enlighet med GxP, GMP, GDP, GAMP5 och ISO13485

Läkemedel, Medicinteknik, Livsmedel.. Vad är Life Science egentligen?

Life Science kan definieras som en tvärvetenskaplig disciplin som ska bidra till att förenkla och förhöja livskvaliteten hos befolkningen. Det vill vi på Lemontree självklart vara med och bidra till, och det gör vi genom att bistå våra kunder med exceptionell kompetens och modern teknologi.

Vi har länge arbetat inom Life Science sektorn främst med Digitalisering, Robotisering och IT-projektledning. Här har vi en oslagbar spetskompetens som vi är väldigt stolta över.

I takt med ett ökande behov har vi breddat våra kompetensområden till att även innefatta b.la Kvalitetssäkring, Validering, Testautomatisering och sedvanlig Projektledning inom Life Science. Har du andra behov så löser vi det också, hos oss får du en helhetslösning som du kan känna dig trygg med. Vi samarbetar med ett brett nätverk av utvalda underkonsulter och partners och kan hitta en lösning på de flesta behov.

 

 

Ett urval av tjänster vi erbjuder

Lemontree erbjuder inom LifeScience:

  • Konsulttjänster inom QA, krav-, test och validering.
  • Tekniska specialister och projektledare inom datalagershantering som Aspentech IP21 eller MES/MOM-lösningar för elektroniska batch records (eBR).
  • Specialister och arkitekter inom serialiseringslösningar.
  • Koncept för att effektivisera testning genom automatisering samt produkter för testautomatisering. Läs även vårt White paper om testautomatisering inom Life Science.
  • Lösningar för Robotic Process Automation (RPA)
  • Utbildning inom GAMP5
  • Verktyg, koncept och metoder för effektiv förvaltning av systemdokumentation från kravhantering, design-, test, spårbarhet och avvikelsehantering.

För mer information – kontakta oss!

Paula Diago, Konsultchef Life Science

Telefon: 0790 98 08 02

Email: paula.diago@lemontree.se