• Verktyg för modellbaserad testning

  Mjukvaror för modellbaserad testning

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör Modellbaserad testning

Modellbaserad Testning

En smart programvara låter dig skapa en modell som den därefter kan använda för att generera automatiserade tester på ett sätt som maximerar testtäckningen.
I takt med att kraven och systemet så småningom förändras så räcker det med att uppdatera modellen på motsvarande sätt och generera om testfallen för att
testautomationen ska hänga med. Eftersom testfall och tillhörande automation genereras maskinellt så behöver ingen längre sitta och manuellt underhålla automatiserade
regressionstestfall i all framtid, utan den tiden kan läggas på andra aktiviteter som ger mer värde såsom utforskande testning.

Lemontree erbjuder ett flertal lösningar och koncept för modellbaserad testning.

Vi rekommenderar att ni läser våra white papers om modellbaserad testning, Modelller del 1, 2, 3, 4 och 5, för fördjupad kunskap inom området och för att se de fördelar som kan uppnås med teknologin. T.ex:

 • Minskat underhåll. Färre testfall att underhålla
 • Ökad transparens Du behöver inte vara specialist för att förstå vad som testas
 • Högre förändringstakt. Modellen visar dig vilka områden som hänger ihop logiskt och sannolikt påverkas av en viss förändring
 • Risk- och täckningsanalyser. Genom att generera testfall från modellen så kan du enkelt nå önskad grad av risk- och täckningsnivå.
 • Högre automatiseringsgrad. Genom verktygens sätt att generera automatisering så går det fortare att automatisera, vilket leder till högre automatiseringstäckning
 • Minskat behov av utvecklingskompetens. Moderna verktyg automatiserar utan lika stort behov av utvecklarkompetens

T.ex. är vi partners med Tricentis som erbjuder produkten Tosca för modellbaserad testning.

Läs mer om Tosca och testning av GUI, API och E2E med Tosca här.

Utöver den modellbaserade metodiken i Tosca så har erbjuder vi även lösningar från Curiosity med VIP Modeller.

VIP Test Modeller från Curiosity

Modellbaserad testning med grafiskt gränssnitt “på riktigt”. Med VIP Test Modeller så kan du modellera flödena direkt på skärmen med visuella gränssnitt. Tekniker som The Vip Test Modeller har markant minskat både tidsåtgång och de krav på tekniskt kunnande som behövs för att arbeta med komplexa system. Företag kan nu åtnjuta alla fördelar med modellbaserade tekniker med snabba och korta iterationer.

 

VIP Test Modeller ger bland annat fördelar som:

 • Autogenererade tester från flödesscheman
 • Minimum av programmeringsbehov
 • Möjlighet att hitta buggar tidigt i utvecklingsprocessen
 • Analys av testtäckning genom testflödena
 • Kravdriven analys av testflöden
 • Enkel förvaltning
 • Integration med befintliga ramverk för testautomatisering – koppla på VIP Modeller som grafiskt gränssnitt för att generera testfall
 • Återanvändbarhet

Extern länk till VIP Test Modeller