• Performance Management

    Säkerställ att kritiska system klarar last och prestanda

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör Performance Management

Tillsammans med funktionella krav utgör de icke-funktionella kraven hela grunden för
testning av mjukvara. Utmaningen med att testa icke-funktionella krav är att säkerställa att de testas i en miljö så lik produktionsmiljön som möjligt samt att avgöra hur resultaten ska mätas och tolkas.

Performance Management fokuserar på hur verksamhetens mål och kriterier
ska uppnås, inte bara teknik och exekvering.

Det omfattar även faser för analys, design, implementering, exekvering, rapportering samt efterarbete där varje fas har tydliga framgångsfaktorer och ett tydligt fokus på både affärsnyttan och tekniken.

Så jobbar vi med Performance Management

På Lemontree jobbar vi med ett tydligt processtänk uppdelat i införande, utrullning och uppföljning för att enkelt etablera en prestandafunktion i befintlig organisation där kommunikationskanaler snabbt kan etableras med viktiga beslutsinstanser som testledare, kravställare, verksamheten och leverantörer.

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulter inom området för att utföra uppdrag, projekt och leveranser:

  • Kravställning och definition av behov
  • Projekt- och testledningsarbete
  • Teknikutredningar och PoC-ledning
  • Proof of Concept med våra partners och koncept.
  • Implementering av tekniska lösningar
  • Exekvering, rapportering och förvaltning av tekniska lösningar

Performance Management kan med fördel samverka med Service Virtualization för att simulera beroenden till system som är under utveckling eller som av andra skäl inte är tillgängliga. På så sätt kan man tidigare upptäcka och åtgärda prestanda-och lasttestproblem.

Lemontree kan leverera Performance Management som en funktion där vi tar ett helhetsansvar, som TaaS i molnet eller för drift i kundens egen regi.

Läs mer om Performance Management

Kontakta patric.helje@lemontree.se för mer information. Kontaktuppgifter.