• Test Data Management

    TDM-tjänster. Expertis inom testdatahantering.

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör Test Data Management – tjänster inom TDM

Test Data Management (TDM), eller testdatahantering, är det enkla sättet att skapa enhetlig testdata för alla system utan manuella, komplexa och tidskrävande steg.

Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar
lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av
testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan vår lösning kring Test Data
Management effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Rätt hanterad testdata underlättar testprocessen avsevärt.

Lemontrees konsulttjänster inom testdatahantering?

Området testdatahantering ligger nära förknippat med automatisering, hög testtäckning, snabba utvecklingsprocesser med integrerad testning och möjlighet att efterlikna reella scenarion inom testutveckling och exekvering.

Våra konsulter och tjänster omfattar:

  • Projekt- och testledare inom området testdata
  • Specialister inom TDM
  • Förstudier, utredningar och PoCar inom testdatahantering.
  • Resursförstärkning med erfarenhet, kompetens och teknisk kännedom om plattformar, koncept och metoder för effektiv testdatahantering.
  • Utvecklare inom teknologier för testdatahantering.
  • Koncept och lösningar som vi erbjuder från Lemontree.

 

Så går du vidare

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

Testdata och GDPR

Se även hur man kan arbeta med testdata i samband med GDPR på denna sida.