• Test Data Management & Automation

  TDM-tjänster. Expertis inom testdatahantering.

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör Test Data Management & Automation – tjänste...

Test Data Management (TDM) & Automation, eller testdatahantering och automatisering, är det enkla sättet att skapa enhetlig testdata för alla system utan manuella, komplexa och tidskrävande steg. Helst dessutom automatiserat!

Vanliga utmaningar!

 • Krav från myndigheter liknande GDPR eller andra direktiv hindrar er utvecklings- och testgruppering att använda tidigare skapad data.
 • Nya teknologier ställer nya krav på testadata som skapas – tidigare lösningar blir svåranpassade.
 • Er testautomatiseringen är igång och ni behöver tillgång till data snabbt och utan krockar mellan team eller att testadata är obsolet. Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan våra lösningar kring Test Data Management & Automation effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Rätt hanterad testdata, processer och automatisering underlättar testprocessen avsevärt.

Lemontrees konsulttjänster inom testdatahantering?

Området testdatahantering ligger nära förknippat med automatisering, hög testtäckning, snabba utvecklingsprocesser med integrerad testning och möjlighet att efterlikna reella scenarion inom testutveckling och exekvering.

Våra konsulter och tjänster omfattar:

 • Projekt- och testledare inom området testdata
 • Specialister inom TDM och automatisering
 • Förstudier, utredningar och PoCar inom testdatahantering.
 • Resursförstärkning med erfarenhet, kompetens och teknisk kännedom om plattformar, koncept och metoder för effektiv testdatahantering.
 • Utvecklare inom teknologier för testdatahantering.
 • Koncept och lösningar som vi erbjuder från Lemontree.

 

Så går du vidare

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

Testdata och GDPR

Se även hur man kan arbeta med testdata i samband med GDPR på denna sida.