• Teknik – Lemontree TDM

Lemontree Test Data Management (TDM) är en testdatakatalog som uppfyller kraven på synlig och tillgänglig testdata.

lemontree-TDM

Lemontree TDM är ett webbgränssnitt för omedelbar tillgång till och bokning av testdata. Testdata lagras i Lemontree TDM genom batchimport av testdata från delimiterfiler som Excel och csv-filer. Dessa filer byggs upp av datakuber, som beskriver hur ett testdataobjekt är konstruerat. Dataattribut som namn, adress, typ och så vidare visas sedan i Lemontree TDM och kopplas till testfall genom testdatavillkor.