• Konsulttjänster

  Konsulttjänster inom ledning, test, krav, RPA, automatisering och digitalisering

Lemontrees testkonsulter fokuserar på att hjälpa företag att leverera snabbare resultat och
att bli effektivare. Vi arbetar vanligen med att automatisera, robotisera och förenkla processer och mjukvara som används i både utvecklings- och användandefaser.

Våra konsulter finner ni vanligen inom roller som tekniska testare, automatiseringskonsulter, RPA,  krav- och projektledning samt inom DevOpsprojekt. Inte sällan bistår vi med kompetens på strategisk nivå för att ta fram koncept och strategier hur verksamheter kan arbeta effektivare på lång sikt. Vi arbetar ofta med digitalisering av processer genom automatisering och robotisering för att både förbättra och snabba upp processer åt våra kunder.

Våra experter

Lemontree har arbetat med digitalisering, automatisering och testning i cirka 20 år och vi erbjuder lång erfarenhet inom testning av både webb-, mobil- och desktopapplikationer likväl som legacysystem. Vår kompetens och erfarenhet gör att vi kan hjälpa er att hitta bästa kompetens och expertis inom t.ex. API-, E2E- UI, Service, datalager, regressionstest eller att bistå med best practice inom testning.

Från krav till förvaltning

Vi finns inom hela livscykeln för mjukvara. Våra konsulter kan bistå redan i kravställningsfasen med att definiera och fånga de krav er verksamhet behöver uppfylla. Vi har även projektledningskonsulter för att på ett effektivt sätt bistå era projekt med kompetens att så smidigt så möjligt uppnå de mål i projekten som definierats.

Inom ramen för teknik så har vi omfattande kompetens och verktyg inom exempelvis:

 • DevOps, CI/CD och automatisering av utvecklingsflöden, utöver tjänster så är vi även partners med flera verktygsleverantörer för att kunna erbjuda lösningar där ni själva inte har tekniken på plats.
 • Teknisk testning med tillhörande verktygskompetens. Omfattande kompetens inom olika plattformar och utvecklings- och testverktyg som Jira, Octane, ALM, QC, Selenium, Curiosity, Tosca, qTest, Appium, Mobile- och Performance Center, JMeter etc.
 • Expertis inom olika testområden som GUI-, API-, E2E och modellbaserad testning.
 • RPA, Robotic Process Automation för automatisering av era processer. Vi är partners med exempelvis UiPath och utbildar och certifierar konsulter fortlöpande.
 • Testdatahantering och koncept för detta. Automatiserade flöden kräver effektiv hantering och förvaltning av testdata. Vi har konsulter som är experter inom testdomänen och de behov som finns och hur man kan möta behoven.

 

Våra konsulters expertområden…

 • Kravställning
 • Projekt- och testledning
 • Teknisk testning, testautomatisering och testdatakompetens
 • RPA- och automatiseringsexperter
 • Testare inom olika discipliner och branscher som finans-, telecom-, retail och Life Science
 • DevOps

Läs mer under respektive flik kring våra tjänster inom DevOps, testautomatisering, RPA, testdatahantering eller hur vi kan leverera test som tjänst.

Koncept, metoder och färdiga lösningar

Då vi har arbetat med automatisering och digitalisering i snart 20, år så har vi omfattande kompetens som lett till praktiska verktyg och teknologier som vi kan erbjuda våra kunder. Exempelvis erbjuder vi:

 • Test som tjänst. Prenumerera på testning genom Lemontrees TAC-koncept. Vi testar på behovsbasis.
 • LTE, Lemontree Test Enabler, vårt testramverk som funnits i tio år, som automatiserar en stor variation av processer och integrerar med många legacysystem. LTE har testuförande och testdatamatning via vårt verktyg MDS, som gör att ni kan testautomatisera utan att vara utvecklare.
 • LUQAS, Lemontree Unified Quality Automation Solution. Vårt ramverk för testautomatisering är baserat på Open-source teknologier som Jenkins, Docker, Selenium och som exekveras via Lemontrees LDS motor.

Vi erbjuder även erfaren kompetens inom testledning, teststrategier samt hjälpa till med best practices inom testning.