Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
Jag skulle säga att den största utmaningen är att sätta sig in i en komplex IT-lösning genom krav och annan dokumentmentläsning samt intervjuer för att sedan bryta ner till testfall. Detta ställer höga krav på god analysförmåga. Man måste också hela tiden vara förberedd på att en IT-lösning under ett projekts gång kommer förändras vilket innebär att man kommer få anpassa sin arbetsgång och planering efter det.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Det beror på uppdraget samt skede i projektet men ofta innebär det möten, dokumentläsning, diskussioner med BA/Arkiteter och andra testare samt givetvis testning!

Vad arbetar du med just nu?
Just nu har jag uppdrag i ett stort projekt hos en stor Telecomoperatör som testledare. Uppdraget innebär att jag ansvarar för planering och testning för en del av lösningen.

Vad skiljer Lemontree från andra arbetsplatser?
Bolaget har den storlek att varje person har en möjlighet att vara delaktig till att utveckla bolaget och det finns många som brinner för företaget. Hos personalen finns ett stort fokus på att göra skillnad hos kund och det gör att det blir en stimulerande omgivning att jobba i. 

Jag har alltid haft ett stort intresse för teknik och datorer så det  kändes ganska naturligt för mig att jobba med IT.