Malin

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
Jag har ett stort kundfokus i mitt arbete och en stor utmaning är att balansera tid och kostnad för projektet med ett resultat som uppfyller kundens förväntningar. Utmaningen med varje nytt projekt är att utveckla en lösning som är lagom avancerad för kundens behov och att inte överdesigna lösningen. Det gäller att ta fram funktioner som gynnar kunden och föreslå förbättringar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mina uppdrag är att jag arbetar nära kunden. Jag får se kundens organisation från insidan och se hur deras processer ser ut, allt ifrån ekonomiavdelningen till säljavdelningen. Min uppgift är bland annat att samla in krav och önskemål från kunden och att sedan ta tillvara dessa i en färdig lösning.

Vad har varit det roligaste uppdraget på Lemontree så här långt?
Det roligaste projektet har varit ett stort integrationsprojekt hos en teleoperatör där jag jobbade med flera andra från Lemontree. Vi arbetade nära kunden och beslutsfattarna vilket underlättade vårt arbete och kunden fick snabba leveranser.

Vad skiljer Lemontree från andra arbetsplatser?
Det som markant skiljer Lemontree från andra arbetsplatser är att de har en uttalad strategi att ta hem projekt och köra inhouse. Samhörigheten till medarbetarna och företaget ökar till skillnad från att arbeta som resurskonsult.

“Jag började arbeta inom IT-branschen genom att jag fick ett jobberbjudande på ett IT-företag och på den vägen är det. Nu trivs jag väldigt bra och kan inte se mig själv arbeta med någonting annat.”