Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
Den största utmaningen är att fatta korrekta beslut baserat på den information jag har att tillgå. Att hela tiden väga för- mot nackdelar och på så sätt komma fram till det mest korrekta beslutet. Det kan till exempel vara hur ett problem ska lösas eller vilka tekniker som ska användas i ett visst projekt.

Vad arbetar du med just nu?
Jag är med i ett projekt där vi ska förenkla för kunden. De får artikeluppdateringar dagligen från sin leverantör som de på enklast möjligast sätt vill föra över till sitt eget affärssystem. Det är komplexa affärsregler som ska tas hänsyn till vilket gör det till ett spännande projekt då det finns mycket utrymme för kreativa lösningar. Dessutom använder vi den senaste tekniken i detta projekt vilket gör det extra roligt.

Vad har varit det roligaste uppdraget på Lemontree så här långt?
Det var ett komplext projekt där en myndighet skulle delas upp i två bolag. Båda bolagen skulle ha samma dokumenthanteringssystem vilket ledde till en hel del migreringsarbeten. Det var många frågor att ta ställning till och ordentlig planering krävdes vilket också var mycket utvecklande och spännande.

Vad skiljer Lemontree från andra arbetsplatser?
“Den goda Lemontree-atmosfären sitter i väggarna” är ett uttryck som cirkulerar här på Lemontree. Kombinationen av mycket bra kolleger och ledare har gjort Lemontree, utan att överdriva, till en otroligt kul arbetsplats.
Jag uppskattar även Lemontree som arbetsgivare, möjligheten att arbeta hemifrån om det behövs och andra flexibla lösningar för personalen.

”Jag har alltid haft klart för mig att det är IT som jag vill arbeta med. IT är ett roligt yrke på det viset att det hela tiden kommer nya tekniker och nya sätt att lösa saker på, det blir aldrig tråkigt och jag ser det lite som en konst att få utveckla lösningar”.