Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
Den största utmaningen ligger i att se till att alla medarbetarna i mitt team har intressanta uppdrag och att de utvecklas i enlighet med både företagets och deras egna personliga utvecklingplan. I min roll som konsultchef ingår det också ett leveransansvar. Det ansvaret utmynnar i att tillse att, bland annat, resurssätta de projekt och åtagande som vår säljorganisation levererar. Det uppdraget håller mig alert då säljorganisationen konstant vinner nya uppdrag.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag har inga vanliga arbetsdagar men en generell dag består av mycket möten. Allt från intervjuer med de som söker anställning hos oss till utvecklingssamtal med medlemmar i mitt team. Jag behöver också få information från så många olika delar av organisationen och därför har vi återkommande informationsmöten för att bevaka hur våra åtagande utvecklas. Mina arbetsdagar är långa men det är mitt eget fel, tiden går så fort när man har roligt!

Vad gjorde du innan du började på Lemontree?
Jag arbetade tidigare inom en stor organisation som konkurrerar med Lemontree. Mitt val att sluta och börja på Lemontree är möjligheten att vara närmre våra kunder och möjligheten att påverka företagets utveckling. På mindre och medelstora företag finns en större chans att få sin röst hörd, företaget är mer dynamiskt och vi kan fatta snabba beslut vilket i slutändan gagnar våra kunder.

Vad skiljer Lemontree från andra arbetsplatser?
Jag valde att arbeta på Lemontree för att vi har en bra kundstrategi, vi är ett serviceinriktat bolag där möjligheten finns att påverka företagets inriktning. Vi ser verkligen till att göra skillnaden för våra kunder och den positiva feedbacken vi får gör mig taggad att vara med på Lemontrees resa.

Det finns ingen bra förklaring till varför jag började inom IT-branschen. Det var egentligen slumpen som förde mig vart jag står idag. Jag är människoorienterad med teknikintresse så branschen och yrket passar mig