• Nyheter

Avtalet löper till och med 2017 med option på ytterligare tre år och omfattar implementation, migrering från Diabas, utbildning, support och underhåll samt ett antal optioner. Tillväxtverkets mål med det nya systemet är ökad produktivitet genom en mer strukturerad, automatiserad och digitaliserad ärendehantering och arkivering. Lemontree fick höga poäng för sin införandemodell vilket bidrog till […]

Läs mer

Lemontrees lösning inom e-arkiv, eGo eArchive, är en standardiserad väg till en enkel och väl fungerande e-arkivering enligt gällande riktlinjer och regler för offentlig verksamhet. “Vi är väldigt stolta över att SKI certifierade oss som leverantör på både ramavtalet för tjänst och ramavtalet för lokal drift” säger Thomas Martinsson, Lemontree För ytterligare information: Mattias Erneholm, […]

Läs mer

För ett år sedan valde Thomas att ta ett steg tillbaka för att fokusera på att utveckla företagets erbjudanden och position på marknaden. Peter Boskma utsågs då till ny VD för bolaget efter att ha arbetat som COO i företaget i 1.5 år. “Peter är en av de mest professionella och drivna människor jag arbetat med […]

Läs mer

Lemontree automatiserar Bankgirots tester

Bankgirot arbetar med en transaktionstät verksamhet, med mer än 3 miljoner transfererade betalningar varje dag där det ställs höga kvalitetskrav både på prestanda och tillgänglighet. Lemontrees uppgift blir att via sitt AQUA-koncept förkorta testtiden, vilket gör det möjligt för Bankgirot att öka kravtäckningsgraden, utöka sitt testomfång och samtidigt förkorta releaseperioden. Genom att automatisera regressionstester ges […]

Läs mer

eGo eArchive är marknadens enda lösning som helt automatiserar e-arkiveringen till att utgöra en del av användarnas dagliga rutiner. Användarna kan fokusera på sin ordinarie verksamhet utan att behöva tänka på hur eller om informationen arkiveras. “Vi delar SKLs uppfattning att ett modernt e-arkiv ska kännetecknas av enkelhet, tillgänglighet och effektivitet. Det har varit ledord […]

Läs mer

Med en genomsnittlig tillväxt under de senaste 7 åren på 51,9 procent hamnade Lemontree igen på Snabbväxarnas topp tiolista. Det är alla anställdas insatser som gjort en skillnad och som nu bekräftas genom att vi igen utses till snabbväxare. Vi ska fortsätta växa och göra en positiv skillnad för våra kunders resultat. Vi har en […]

Läs mer

Östra Göinge valde Lemontree och eGo

En helhetslösning för modern e-förvaltning och gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet var avgörande kriterier när Östra Göinge valde Lemontree och lösningen eGo. eGo ger Östra Göinge en enkel, öppen och smart informationshantering. Lemontree kommer under hösten implementera eGo hos kommunen och genom att använda eGo kan Östra Göinge standardisera kommunens gemensamma processer. Samtidigt uppfyller eGo […]

Läs mer

Stockholms stad Trafikkontoret

Trafikkontoret är en förvaltning inom Stockholms Stad med cirka 350 anställda. Trafikkontoret ansvarar för den strategiska trafikplaneringen, trafiksäkerheten och trafikövervakningen samt har det övergripande ansvaret för stadens avfallshantering. Ambitionen är att Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad att vistas i både för boende och besökare och ska även vara världens mest tillgängliga […]

Läs mer

Den finansiella aktören har lanserat en mycket framgångsrik betaltjänst som växer lavinartat och används på många olika modeller och versioner av mobila enheter. Betaltjänsten utvecklas kontinuerligt och hög kvalitet och snabba leveranser av nya funktioner är avgörande för att behålla kundernas lojalitet och tjänstens lönsamhet. ”Det blev svårt och kostsamt att hinna med att testa […]

Läs mer

Myndigheten har som uppgift att fördela ekonomiskt bidrag till de som är berättigade. Förutom att hantera stora volymer av ansökningarna effektivt är myndigheten ett expertorgan och har en samordnande roll för sina intressenter.Myndigheten står inför uppgiften att effektivisera sin ärendehantering, diarieföring, arkivredovisning och arkivering. Regulatoriska krav ska uppfyllas samtidigt som verksamheten ska effektiviseras, såväl internt […]

Läs mer