• Prestandatest vägen till blixtsnabba leveranser för Seco Tools

Prestandatest vägen till blixtsnabba leveranser för S...

När Seco Tools, som producerar skärande bearbetningsverktyg, skulle utöka användningen av sitt lagersystem från en mindre installation i Sverige till att även innefatta sitt största lager i Belgien behövde de verifiera att systemet klarade en högre belastning innan de gick i produktion. Lösningen blev LoadRunner en produkt för prestandatest från HP.

”Vi lovar våra kunder leverans inom 24 timmar och vi måste hålla våra löften. Så lovar vi något måste våra system stå upp för det och faktiskt leverera det som ska levereras”, säger Pär Vikström, IT-chef på Seco Tools.

 

Varför valde ni Lemontree?

– Vi valde HP LoadRunner för att vi ville ha ett standardverktyg som inte krävde för mycket interna resurser och vi valde Lemontree som samarbetspartner för de var en aktör på den svenska marknaden som kunde leverera den kompetens kring prestandatest som vi behövde, säger Pär Vikström, IT-chef på Seco Tools.

Utmaningen

Seco Tools är ett internationellt företag som specialiserar sig på skärande bearbetning. Förutom sitt standardsortiment av skärande verktyg erbjuder Seco Tools specialanpassade lösningar till sina kunder. De arbetar nära marknaden och har som mål att förbättra sina kunders totala produktionskostnader på ett sätt som går att verifiera och dokumentera. Seco värdesätter långvariga relationer för att få en bättre förståelse för sina kunders problem och på så sätt aktivt bidra till deras utveckling.

Seco Tools är den fjärde största aktören i världen på skärande bearbetning och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden erbjuder Seco sina kunder hög kvalitet, bra service och utmärker sig med snabba leveranser inom 24 timmar från beställning.

Seco har sitt centrallager i Belgien och vikten av att kunna hantera distributionen är verksamhetskritisk för företaget. För att kunna erbjuda sina kunder snabba leveranser inom 24 timmar måste lagerhanteringen fungera felfritt. Seco Tools behövde säkerställa att lagersystemet klarade av en ökad mängd användare och transaktioner. För att kunna garantera prestandan för lagersystemet inleddes ett samarbete med Lemontree. Uppdraget var att genomföra en rad olika prestandatest för att säkerställa att lagersystemet klarade av kravet på antalet användare innan produktionssättning.

”Vi ville ha en lösning som vi kunde sköta själva och det fick vi, vi kunde även se virtuella flöden, de användarna gjorde som jag skulle ha gjort i verkliga livet” – Lars-Åke Forsell, Projektledare, Seco Tools

 

Lösningen

Seco Tools inledde ett samarbete med Lemontree för att verifiera att deras lagersystem klarade kravet gällande antalet användare innan systemet produktionssätts. Lösningen innefattar HP Softwares produkt LoadRunner och Lemontrees erfarenhet av prestandatest.

– Vi valde HPs produkt Load Runner och Lemontree som lösningsleverantör framför andra aktörer på marknaden för att de erbjöd oss en lösning som inte gjorde åverkan på vårt lagersystem. Vi ville ha en lösning utanför vårt lagersystem som kan agerar som virtuella användare, säger Pär Vikström, IT-chef på Seco Tools.

prestandatest sect tools 2

Lagersystemet som sådant är ett system som tar till vara på Seco Tools lager och ser till att all lagerhantering går som det är tänkt och att de kan göra kontroller på servicenivåerna ut till kund, det vill säga hela distributionsflödet, inventering och så vidare.

– Vi ville ha en lösning som vi kunde sköta själva och det fick vi. Vi kunde även se virtuella flöden, de användarna gjorde som jag skulle ha gjort i verkliga livet, säger Lars-Åke Forsell, projektledare på Seco Tools.

Lagersystemet är verksamhetskritiskt för Seco Tools för att de ska kunna hålla servicen på en hög nivå och leverera till kunderna inom 24 timmar.

– Om våra kunder gör en beställning av oss och vi lovar att det är hos kunden imorgon, då har vi lovat något. Om det sen blir en flaskhals i lagersystemet någonstans och våra kunder inte får sina leveranser kan det få lite större konsekvenser, det kan stoppa en hel produktionslinje, säger Lars-Åke Forsell, projektledare på Seco Tools.

Resultatet

Genom prestandatesterna kunde Seco Tools identifiera de flaskhalsar som hade bidragit till stora problem om det inte hade testats innan produktionssättning.

– Vi ser på projektet som lyckat då vi uppnådde det vi ville och våra farhågor som vi hade besannades och kunde bevisas, säger Pär Vikström, IT-chef på Seco Tools.

Resultatet som Seco Tools har uppnått med prestandatesterna är bland annat:

  • De har identifierat och eliminerat riskerna med vad som händer om antalet användare ökar
  • De klarade tillväxtkravet beräknat till minst 2015 med antalet orderrader som kom in och som ska levereras
  • De har en återanvändbar lösning som kan användas på flera områden inom organisationen

Med Lemontree som lösningsleverantör fick Seco Tools in en oberoende aktör som tillsammans med Seco kunde avgöra var bristen i lagersystemet låg så att de undvek pajkastning mellan sina systemleverantörer.