• Test Automation Center - teleoperatörens väg mot ökad kvalitet till en fjärdedel av kostnaden

Test Automation Center – teleoperatörens väg mo...

Test Automation Center – teleoperatörens väg mot ökad kvalitet till en fjärdedel av kostnaden

Hur ökar man releasetakten och får bättre kvalitet i produktionssystemen samtidigt som man sänker kostnaderna?

 

Test Automation Center heter lösningen som överträffade förväntningarna hos en av Sveriges ledande teleoperatörer.

Automatisering är ett ord som får det att gnistra i ögonen på många IT-chefer och kvalitetsansvariga. Men att införa automatiserade tester på ett sätt som verkligen fungerar är inte helt enkelt.

På en av Sveriges ledande teleoperatörer gjordes många försök med olika leverantörer innan man hittade rätt.
– Lemontree kom in med ett nytt sätt att göra det på. De började med det system som vi gjort flest försök på genom åren, det svåraste. Tanken var att om man lyckades automatisera testerna här skulle man även klara allt annat. Många i organisationen var så klart skeptiska, men man levererade, säger kvalitetsansvarig på teleoperatören.

Nyckeln till framgång

En nyckel till framgång är det koncept Lemontree har kring förvaltning av de automatiserade testerna. Test Automation Center, TAC, är idag en etablerad förvaltningsorganisation som består av Lemontreekonsulter specialiserade på test och testautomatisering.

I TAC ingår förutom teamet även verktyg och processer. Kort och gott allt som behövs för att förvalta och utveckla automatiserade tester på ett genomtänkt sätt.

– Hela tjänsten motsvarar 25 procent av kostnaden att köra testerna. Då har vi inte räknat med många faktorer i vårt business case som ger ytterligare fördelar. Vi kan exempelvis göra fler körningar vid fler tillfällen mellan releaser och hitta miljö- och integrationsproblem. Sen tillkommer ju värdet av att vi hittar defekter. Ett värde som inte är helt lätt att klä i siffror, men om defekterna istället hade gått hela vägen ut i produktion handlar det om enorma summor som kan gå förlorade, säger hon.

Läs också: 5 saker att undvika om du vill lyckas med testautomatisering

test automation center - office

Därför satsas det mer på testautomatisering

För teleoperatören är produktionsstabilitet högsta prioritet och det finns en stor vilja i att investera i kvalitetshöjande åtgärder. I takt med att tester av allt fler system kunnat automatiseras har allt fler högre upp i organisationen sett fördelarna. Idag är man klart positiv och ser många fördelar, därför vill man satsa vidare på automatiserade tester på flera håll i organisationen. TAC utökar och utvecklar.

– Vi har en organisation som kopplar an väldigt bra till TAC. Nu har vi förvaltning och drift av vår testautomation som inte är personberoende. Det är robust och gör också att vi har möjlighet att utöka automatiserade tester till fler system, säger hon vidare.

“Hela tjänsten motsvarar 25 procent av kostnaden att köra testerna. Då har vi inte räknat med många faktorer i vårt business case som ger ytterligare fördelar”

 

Ansvarig för systemens testmiljöer fyller på med fler delar som måste finnas på plats för att testautomatiseringen ska fungera effektivt.

– Vi har omfattande dokumentation som stöd, allt finns nedtecknat. Det är helt nödvändigt för att ha en struktur för förvaltningen. Vi ser också att miljöerna och data måste hänga ihop, att det finns en centraliserad miljö att göra testerna på.

Så ökas vinsterna med automatisering dramatiskt

Både kvalitetsansvariga och ansvariga för systemens testmiljöer ser att vinsterna med automatisering ökar dramatiskt när system kopplas ihop, då kan man testa hela tjänstekedjor punkt till punkt. Exempelvis från det att en vara eller tjänst beställs på webbsajten hela vägen till leverans.

– Vi kan göra så många fler körningar och hitta fel på ett sätt som inte var möjligt tidigare när system testades helt individuellt. Vi kan helt enkelt inte göra det här manuellt. Vi har många faktorer i vårt business case som inte är inräknade som är plus, men det mest framstående är möjligheten att kunna testa hela tjänstekedjor, säger ansvarig för systemets testmiljöer.

Läs också: 5 saker att undvika om du vill lyckas med testautomatisering

server

Fördelen med testautomatisering

Rätt infört kan testautomatisering ge stora fördelar, faktiskt både högre kvalitet och lägre kostnad. Men det gäller att införa automatiseringen på rätt sätt och inte minst se till att etablera en förvaltning. Lemontree har lång erfarenhet av testautomatisering och en rad mycket lyckade business case i ryggen. Hör av dig så berättar vi mer!

Detta är Test Automation Center

Test Automation Center, eller TAC som det dagligen kallas, är en komplett testautomatiseringstjänst som levereras av Lemontree. Förutom kunniga testare och testautomatiserare ingår även arbetsmetoder och verktyg som kompletta checklistor, utvärderingsmallar, bibliotek med tester och ROI-analyser för implementering.