• Robotic Process Automation (RPA)

    Lemontree hjälper er att automatisera era processer

Robotic Process Automation (RPA)

Robotisering, automatisering och effektivisering genom digitalisering.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitiva och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

Vad kan då automatiseras?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer. Exempel på processer som kan vara fördelaktiga att robotisera kan vara, kortaktiveringar, försäkringsärendeprocesser, sammanställa rapporter, sätta samman komponentlistor, installera användare eller lägga upp nyanställda i verksamheter. Listan kan göras lång!

 

Lemontree är partners med företaget UI Path, så läs mer kring de produkter vi arbetar med inom robotisering på länken.