• Nyheter

Test Data Management i DevOps-flöden

Testdata i DevOps

Test data management i DevOps-flöden kan vara en utmaning. Är brist på Testdata ett hinder i era DevOps och CI-CD processer? Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av testtiden på grund av bristande […]

Läs mer

Hur är det att jobba på Lemontree? Vår konsult Camilla berättar. Vi uppskattar Camilla väldigt mycket. Utöver hennes engagemang och positiva anda så tillför hennes långa erfarenhet av kvalitetsarbete- och utvecklingsprojekt värdefull kompetens och stort kunskap till oss. Här berättar hon hur första månaderna som medarbetare på Lemontree varit. Nu har du arbetat i cirka […]

Läs mer