Nyheter TeliaSonera väljer Lemontree som lösningsleverantör ...

TeliaSonera väljer Lemontree som lösningsleverantör i ramavtal avseende testautomation

TeliaSonera är en av Sveriges största tele- och nätoperatörer. De hjälper miljontals människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.

För att kunna erbjuda sina kunder en enkel kommunikationsväg behöver TeliaSonera säkerställa att deras egna system håller rätt kvalitet vid uppgradering eller ändring i systemen.

Lemontree har som en av få enskilda leverantörer tecknat ramavtal med TeliaSonera för leverans av tjänster inom området testautomation. Avtalet gör det möjligt att tillämpa automatiserad kvalitetshantering för en rad av TeliaSoneras verksamhetskritiska processer inom områden som orderhantering och supporthantering.

Detta gör det möjligt för TeliaSonera att på ett kostnadseffektivt sätt upptäcka problem i systemen innan kunden gör det. TeliaSonera får i slutändan tester som är lätta att underhålla över tid och till en låg kostnad.

För ytterligare information:
Margit Mattson, Sales Manager på Lemontree, 073-333 57 02

Comments are closed.