Nyheter Våra priser och utmärkelser

Våra priser och utmärkelser

Lemontree_Ikoner

Gasellföretag 2009-2012

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet, Sveriges Gaseller. Signifikant organisk tillväxt, bra resultat, och sunda finanser är några av de avgörande kriterierna för att utses till ett Gasellföretag. Lemontree var utsedda till Gasellföretag mellan åren 2009-2012

Superföretag 2009-2012

Veckans Affärer har tillsammans med PAR utsett de svenska Superföretagen. Ett Superföretag är ett bolag som sticker ut i sina respektive branscher och slår sina konkurrenter på alla viktiga punkter: de växer snabbare, är lönsammare, har starkare balansräkning och så vidare. Ett Superföretag belyses ur både effektivitet, lönsamhet, tillväxt samt finansiell kontroll, skriver Veckans affärer på www.va.se. Lemontree har fyra år i rad, 2009-2012 utsetts till ett av Sveriges Superföretag och tillhör ett av de snabbast växande och mest lönsamma företagen i sin bransch.

Snabbväxare 2012-2013

För 19:e året i rad presenterar Ahrens & Partners Tillväxtlistan, en tävling för svenska medelstora och stora företag med snabb, lönsam och uthållig tillväxt. Lemontree kom i år på 9:e plats.

Enligt Ahrens & Partners är det som karaktäriserar en Snabbväxare, – viljan att växa – tillväxt ska finnas i bolagets dna. Det som snabbväxarna har gemensamt, förutom tillväxtmålen, är den hårdmjuka styrningen som bland annat innebär, värderingsbaserat ledarskap, ett tydligt syfte för företagandet, en tydlig affärsidé samt tuffa men utvecklingsdrivande mål. Lemontree har utsetts till Snabbväxare två år i rad.

Trippel-A rating sedan 2010

Lemontree har sedan 2010 högsta möjliga kreditrating av Soliditet. Trippel-A status delas normalt ut till aktiebolag som funnits i minst 10 år och som upprätthållit nyckeltal väsentligt över branschens genomsnitt. Tripple-A ratingen är baserad på en mängd parametrar där även företagets verksamhet, ledning och ägare bedöms.

Comments are closed.