• Data Analytics

Information management Data Analytics

Varje sekund produceras enorma mängder information. En del är strukturerad i transaktioner och loggfiler, annat är ostrukturerad och kommer till exempel från sociala medier. Eftersom lagring inte längre är en stor kostnad växer mängden data fort.

Informationen kan vara av väldigt varierande slag. Det kan röra sig om allt från rådata från sensorer, textdokument, e-post och video till statusuppdateringar, finanstransaktioner med mera. Med hjälp av informationen kan företag skräddarsy erbjudanden utifrån beteendemönster. Detta är särskilt värdefullt för B2C-företag och deras kunder.

På Lemontree har vi stor vana av att leverera lösningar som förutspår framtida konsumtionsmönster. Vi ser framåt i stället för att blicka bakåt. Det är först då det riktiga värdet av Big Data utnyttjas.

“Information is the oil of the 21st century, and analytics is the combustion engine” – Peter Sondergaard, Gartner Group

I snart 20 år har Lemontree levererat lösningar och tjänster till stora B2C-företag. Vi vet vilket värde olika informationsströmmar har och vi vet hur vi ska analysera dem för att på ett relevant sätt kunna förutspå framtida mönster.

Många stora B2C-företag sparar enorma mängder data. Men data i sig är inte värd något, utan det är först när den analyseras som den blir betydelsefull. Då kan man skräddarsy budskap för olika kunder, bestämma grundorsakerna för olika fel och göra riskbedömningar i realtid eller beräkna vilka kunder som kommer att bli viktigast i framtiden.

Tack vare vår långa erfarenhet av prediktiv analys kan vi på Lemontree effektivt utvinna svar och fakta ur er information. Vi kombinerar spetskompetens med marknadens bästa analysverktyg för att skapa affärskritiska lösningar inom Big Data.


Kontakta en specialist

Kontakta en specialist

Jonas Ridelius

Jonas Ridelius, har mångårig erfarenhet av verksamhetskritiska lösningar inom informationshantering.