• Test Design

Quality management Test Design

Lemontree Test Design är olika tjänster som bygger på mjukvaran Agile Designer från Grid Tools. Vår lösning för Test Design är ett automatiserat alternativ till den traditionella processen att manuellt konvertera texttunga dokument som behövs för att dokumentera testning.

Test Design låter ditt IT-team gemensamt skapa och justera behovsmodeller. När modellerna är klara konverteras de automatiskt till ett optimalt antal testcase. Test Data Management kan även automatiskt hitta och hantera data för att köra olika test.

Test Design kortar testtider och minska kostnader på ett markant och mätbart sätt. Samtidigt kommer kvalitén på testresultaten att förbättras.

Med Test Design kan du automatisera testprocessen för att köra färre test med högre kvalitet som täcker mer funktionalitet. Genom att grafiskt modellera testkraven kan fel upptäckas tidigare i processen och felaktiga gissningar hållas till ett minimum. All kommunikation kan göras kring ett begränsat antal grafiska modeller i stället för ett oöverskådligt antal texttunga dokument och omfattande testdokumentation.

Att hålla nere antalet test och dubbletter minskar kostnaden för både design och utförande. Färre antal test leder även till högre kvalitet i de test som utförs. Eftersom Test Design automatiskt håller ordning och skapar nya test, tar bort gamla och uppdaterar parametrar kan du vara säker på att alltid få ett relevant resultat.

Undvik förseningar, felaktiga testresultat, tidskrävande och kostsamma administrativa
processer med manuell handpåläggning. Gör det snabbare, säkrare, enklare och billigare
med Test Design.

Test Design startar alltid med en utvärdering av kundens specifika behov. Med detta som utgångspunkt föreslår Lemontree olika lösningar som kommer att förenkla och förbättra såväl test som resultat.


Kontakta en specialist

Kontakta en specialist

Magnus Nilsson – Solution Manager

Magnus Nilsson, har mångårig erfarenhet av verksamhetskritiska lösningar inom kvalitetshantering.

[recaptcha]