• Teknologi – Test Design

Quality management Private: Test Design Teknik – Test Design

Efter framväxten av DevOps hanterar vi lösningar inom Test Design genom Grid-Tools Agile Designer. Det fungerar som en brygga mellan krav och testplanering i Test Managementverktyg. Om befintliga kravhanteringsverktyg används ser vi gärna att dessa används som input till testkravshantering, annars kan hela kravhanteringen utföras genom GT Agile Designer. Kraven är sedan utgångspunkt för testoptimeringsprocessen. Det betyder att testerna skapas automatiskt från kravdefinitionen, utifrån givna optimeringsmodeller.