• Service Virtualization

     

Service Virtualization

Eliminera hinder som uppstår till följd av beroendet av system, applikationer och
tredjepartstjänster under hela utvecklings- och testprocessen.

Av egen erfarenhet vet vi att minst halva tiden under test och utveckling är bortkastad
och detta bekräftas också av de undersökningar som har publicerats. Ofta beror
tidsförlusten på att det uppstår problem med tillgång till miljöer och testdata. På
Lemontree har vi kompetensen och lösningarna för att hjälpa våra kunder att eliminera
onödiga hinder och kostsamma konsekvenser.

Service_Virtualisation

Service Virtualization lyssnar av trafiken och interaktionen mellan era system och
tjänster. Därefter skapas virtuella applikationer och tjänster som simulerar data,
prestanda och beteenden. Ni får tillgång till en autentisk virtuell miljö som beter sig som
det riktiga systemen, men alltid är tillgänglig.

Fördelar med Lemontree och Service Virtualization:

  • Eliminerar hinder och förkortar ledtider för utveckling och test
  • Kortare time-to-market
  • En förutsättning för agila verksamheter och IT-projekt
  • Förbättrar kvaliteten och reducerar kostnader
  • Lägre kostnader tack vare att licenser och hårdvara inte behövs i den virtuella världen
  • Marknadsledande teknik från HP Software
  • En färdig modell för snabbt införande, underhåll och drift

Service Virtualization fungerar fristående men går även att utöka med andra delar
av som Performance Test, Test Automation och Test Data Management.