• HPE Application Lifecycle Management

Test Management HPE ALM

Lemontree återförsäljer och levererar alla produkter ur HPE Application Lifecycle Management portföljen. Produktsviten stöttar alla processer relaterade till modern och agil mjukvaruutveckling.

Produkterna tillsammans med Lemontrees kompetens och lösningar på området resulterar till att utvecklingen av applikationer får ”shift-left” effekten.

Några av de vanligaste lösningarna vi säljer är baserade på följande produkter ur portföljen:

 • HPE Application Lifecycle Management

 • HPE Agile Manager

 • HPE Service Virtulization

 • HPE Performance Center (Loadrunner)

HPE ALM (Application Lifecycle Management)

HPE Application Lifecycle Management (ALM). HPE ALM ger verksamhetsstöd för alla delar i krav-, release- och testprocesserna. Verktyget ger svar på frågan vem som arbetar med vad, när och varför. Som marknadens bästa verktyg inom området finns bland annat funktioner för:

 • Kravhantering

 • Testplanläggning och genomförande av testning

 • Releaseplanläggning

 • Spårbarhet av alla ändringar inom krav, tester och releaser

 • Rapportering på tvärs av olika projekt

 • Funktioner för testlabb

 • Kraftfulla gränssnitt för interaktion med andra verktyg

Inkluderat med HPE ALM kommer testverktyget HPE Sprinter. Det snabbar upp manuell testning genom att eliminera repetitiva uppgifter, som att skriva in testdata, köra tester simultant på flera olika plattformar, samt hjälper testaren att registrera eventuella defekter automatiskt med skärmdumpar.

Lemontree levererar HPE ALM som klassisk licens med support eller som SaaS lösning.

HPE Agile Manager

HPE Agile Manager ersätter den klassiska white boarden med post-it lappar som exempelvis Scrum-team använder med en elektronisk variant. Detta gör att utvecklare, testare och kravanalytiker har samma bild av verkligheten och jobbar i samma verktyg. De kan i realtid se vilka konsekvenser olika ändringar får vilket gör att tiden för mjukvaruutveckling reduceras eftersom de olika teamen kommunicerar effektivt.

Verktyget kommer med färdiga rapporter och dashboards som gör det möjligt att se byggtid, defekter och ändringshistorik.

HPE Agile Manager kan synkroniseras med HPE ALM för att hantera en kontinuerlig testning.

HPE Agile Manager levereras som en SaaS-lösning av Lemontree.

HPE Service Virtualization

HPE Service Virtualization är ett verktyg för att simulera IT-tjänster i en utvecklings- eller testmiljö. Genom att kopiera produktionsmiljöns olika tjänster kan utvecklare och testare jobba utan att tänka på tillgång till kringliggande system. De riskerar heller inte att skriva testdata till produktionssystem. Resultatet blir att utveckling och testning går snabbare.

HPE Service Virtualization är ett webbaserat verktyg och har en dashboard som visar vilka tjänster som är aktiva, vem som använder dem och vilken status de har.

HPE Unified Functional Testing

Dagens agila metoder kräver att testningen av mjukvaran är extremt effektiv. HPE Unified Functional Testing (UFT) är ett verktyg för att automatisera all typ av automatisk testning av desktop, server, web eller mobila applikationer. Med UFT kan automatisk testning ingå som en del i continous build-processen. Det gör att den agila utvecklingsprocessen inte stoppar upp i teststeget. Resultatet är att applikationer utvecklas fortare med hög kvalitet.

Lemontree har genomfört många framgångsrika automatiseringsprojekt. Vi har utvecklat egna ramverk, Lemontree Test Enabler och Master Data Solution, för att testautomationslösningen ska vara enkel att underhålla och hantera all nödvändig testdata.

HPE Performance Center

HPE Performance Center är en plattform för prestandatestning av stora och komplexa affärskritiska system. Lösningen kan också testa mobila applikationer.

Med kraftfulla verktyg som Diagnostics och Application Performance Monitoring för att identifiera flaskhalsar i testmiljöer och samtidigt jämföra med data från monitorering av produktion är Performance Center marknadens bästa verktyg för prestandatest.

Lemontree kan leverera Performance Center on-site eller som SaaS-lösning under alltifrån en månad till flera år.

Varför välja Lemontree som leverantör?

Lemontree är en av få partners som kan erbjuda support på HPE:s testprodukter. Vi har en lokal servicedesk i Sverige som snabbt svarar på dina frågor på svenska och som kan ge råd hur du bäst utnyttjar HPE:s testprodukter.

Lemontree har lång erfarenhet av att installera och konfigurera produkterna i HPEs ALM-portfölj. Vi har under många år byggt upp egna ramverk som kompletterar verktygen från HPE och som ger våra kunder ännu mer värde. Vi har färdiga metoder för att rulla ut verktygen i organisationen samt rutiner och processer för hur våra kunder bör använda verktygen i sitt dagliga arbete.

Vi håller också utbildningar i både administration och användning av produkterna. Utbildningarna skräddarsys för varje kund.