• Mjukvaror, färdiga ramverk & koncept

   Läs mer om våra färdiga lösningar och mjukvaror

Vad vi gör Lemontree software and framework offerings

Lemontree återförsäljer och levererar produkter ur våra partners produktportföljer tillsammans med tillgängliga Lemontree teknikkoncept. T.ex. Micro Focus, CA Technologies och UiPath har stora produktprogram vi är återförsäljare åt.

Lemontree LUQAS, LTE och TAC

Sedan mer än ett decennium så har Lemontree erbjudit kvalificerade tjänster inom automatiserad testning åt våra kunder. Vi erbjuder våra olika ramverk som kan anpassas till era behov, eller användas direkt från hyllan:

 

 • LTE, Lemontree Test Enabler. Vårt ramverk baserat på standardkomponenter från Micro Focus. Lemontree har i över tio års tid utvecklat, integrerat och förädlat konceptet för att kunna testa olika sorters system, applikationer och tjänster åt våra kunder. Konceptet täcker allt från mobila devices, applikationer över webben såväl som legacysystem. Inom LTE finns Lemontrees testdatahanteringsverktyg MDS som erbjuds för att mata testdata och planera testning utan att vara utvecklare.
 • LUQAS, Lemontree Unified Quality Automation Solution. Detta är Lemontrees ramverk baserat på Open-source teknologier som Jenkins, Docker och webbaserat testexekveringsgränssnitt (LDS). Anslut LUQAS med kravhantering i Jira, testing med Selenium och rapportering i ALM eller Octane. Ramverket är utvecklat för full integrerbarhet med olika verktyg och plattformar som anpassas till er verksamhet. LUQAS erbjuds on premise eller på distans över nätet som tjänst från Lemontree.
 • TAC, Test Automation Center. Lemontree erbjuder testverktyg, plattformar och best practice för teknisk testning. Vårt center of excellence, “TAC” erbjuder tillgång till testning som tjänst, på prenumerationsbasis, on-site eller på distans. Vi har ett komplett uppsatt kvalitetssystem för förvaltning, metodik, service & support till er verksamhet så att ni alltid kan få det stöd ni behöver i er testverksamhet.
  Genom TACn kan vi erbjuda er att ni köper in den testning när ni behöver det, till den omfattning ni behöver sammankopplat till de verktyg och ramverk vi erbjuder.

Se lite mer om våra ramverk via videon på höger sida.

Ui Path

Ui Path utvecklar verktyg för RPA, Robotic Process Automation. Lemontree erbjuder licenser och konsulttjänster samt projekt för att införa robotisering som lösning hos er. Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer. Läs mer om RPA här.

Kontakta oss för att veta mer.

Extern länk till Ui Path.

Micro Focus

Micro Focus Application Lifecycle Management portföljen. Produktsviten stöttar alla processer relaterade till modern och agil mjukvaruutveckling.

Produkterna tillsammans med Lemontrees kompetens och lösningar på området resulterar till att utvecklingen av applikationer får ”shift-left” effekten med felhittande tidigare i processen.

Lemontree är guldpartners med MicroFocus inom Application Delivery Management och funktionell testning

Octane Enterprise Agile Delivery

Octane ger verksamhetsstöd för alla delar i krav-, release- och testprocesserna. Verktyget ger svar på frågan vem som arbetar med vad, när och varför. Funktioner finns som exemeplvis:

 • Octane stödjer både agila- och vattenfallsbaserade projekt samt är öppet för integration med multipla plattformar och är anpassat för DevOpsorienterade utvecklings- och förvaltningsflöden.
 • Quality Management som stödjer olika typer av ramverk och testning som manuella, Gherkin och automatiserade tester. Integrera verktyg som exempelvis UFT, Selenium eller Performance Center med visualisering på Octanes dashboards. Använd pipelinemodulen för att bygga, köra tester och samla information för att analysera kvalitet, progress och defekter.
 • Öppen arkitektur, integrerbar och enkelt utökningsbart.
 • Krav, spårbarhet, sprintplanering, backlogg, pipelines och CI/CD stöd.

 • SAAS eller on-sitelösning. Skalbarhet för ert behov.

Länk till Octane hos Micro Focus.

Application Lifecycle Management (ALM)

Application Lifecycle Management (ALM). ALM ger verksamhetsstöd för alla delar i krav-, release- och testprocesserna. Verktyget ger svar på frågan vem som arbetar med vad, när och varför. Som marknadens bästa verktyg inom området finns bland annat funktioner för:

 • Kravhantering

 • Testplanläggning och genomförande av testning

 • Releaseplanläggning

 • Spårbarhet av alla ändringar inom krav, tester och releaser

 • Rapportering på tvärs av olika projekt

 • Funktioner för testlabb

 • Kraftfulla gränssnitt för interaktion med andra verktyg

Inkluderat med ALM kommer testverktyget HPE Sprinter. Det snabbar upp manuell testning genom att eliminera repetitiva uppgifter, som att skriva in testdata, köra tester simultant på flera olika plattformar, samt hjälper testaren att registrera eventuella defekter automatiskt med skärmdumpar.

Lemontree levererar ALM som klassisk licens med support eller som SaaS lösning. Extern länk.

Agile Manager

Agile Manager ersätter den klassiska white boarden med post-it lappar som exempelvis Scrum-team använder med en elektronisk variant. Detta gör att utvecklare, testare och kravanalytiker har samma bild av verkligheten och jobbar i samma verktyg. De kan i realtid se vilka konsekvenser olika ändringar får vilket gör att tiden för mjukvaruutveckling reduceras eftersom de olika teamen kommunicerar effektivt.

Verktyget kommer med färdiga rapporter och dashboards som gör det möjligt att se byggtid, defekter och ändringshistorik.

Agile Manager kan synkroniseras med HPE ALM för att hantera en kontinuerlig testning.

Agile Manager levereras som en SaaS-lösning av Lemontree.

Service Virtualization

Service Virtualization är ett verktyg för att simulera IT-tjänster i en utvecklings- eller testmiljö. Genom att kopiera produktionsmiljöns olika tjänster kan utvecklare och testare jobba utan att tänka på tillgång till kringliggande system. De riskerar heller inte att skriva testdata till produktionssystem. Resultatet blir att utveckling och testning går snabbare.

Service Virtualization är ett webbaserat verktyg och har en dashboard som visar vilka tjänster som är aktiva, vem som använder dem och vilken status de har.

Unified Functional Testing och Lean FT

Dagens agila metoder kräver att testningen av mjukvaran är extremt effektiv. Unified Functional Testing (UFT) och Lean FT är verktyg för att automatisera all typ av automatisk testning av desktop, server, web eller mobila applikationer. Med UFT kan automatisk testning ingå som en del i continous build-processen. Det gör att den agila utvecklingsprocessen inte stoppar upp i teststeget. Resultatet är att applikationer utvecklas fortare med hög kvalitet.

Lemontree har genomfört många framgångsrika automatiseringsprojekt. Vi har utvecklat egna ramverk, Lemontree Test Enabler och Master Data Solution, för att testautomationslösningen ska vara enkel att underhålla och hantera all nödvändig testdata.

Extern länk till UFT och Lean FT.

MicroFocus RPA

MicroFocus produkter UFT och Operations Orchestration automatiserar hela flöden genom att länka samman steg visuellt och standardisera processerna genom automation. Med lösningen så kan end-to-end flöden automatiseras med beprövad teknik där teknikkomponenter varit på marknaden i mer än ett decennium. Bibliotek för UI, API och CLI (Command-line interface) finns färdiga. Användargränssnittsautomation med mer än 40 integrerade teknologier som exempelvis SAP, Web, WPF, .NET och Java.

Se mer på länken till MicroFocus.

Performance Center

Performance Center är en plattform för prestandatestning av stora och komplexa affärskritiska system. Lösningen kan också testa mobila applikationer.

Med kraftfulla verktyg som Diagnostics och Application Performance Monitoring för att identifiera flaskhalsar i testmiljöer och samtidigt jämföra med data från monitorering av produktion är Performance Center marknadens bästa verktyg för prestandatest.

Lemontree kan leverera Performance Center on-site eller som SaaS-lösning under alltifrån en månad till flera år.

Länk till Micro Focus om Performance Center.

Curiosity Software

Curiosity believe everyone should be able to benefit from the speed and quality gains of automation, offering the products and services to make this happen. Automation engineers can use VIP Robotic Process Automation (RPA) to build high-speed bots that accurately copy the repetitious processes otherwise performed by humans, while The VIP Test Modeller enables QA teams to maintain rigorously automated tests and data from flowcharts that are quick to build and easy to maintain.

VIP test modeller

Rapidly build flowcharts using a range of importers and accelerators, and automatically generate optimised test cases, comprehensive automated tests, and complete test data. The VIP test modeller lets you:

 • Avoid costly requirements defects, using a UI Recorder  and importers to build accurate flowchart models rapidly from existing designs.
 • Detect bugs earlier and at less cost to fix, by generating the smallest set of test cases needed for optimal coverage, directly from the easy-to-use models.
 • Remove test data bottlenecks and reduce compliance risks, defining dynamic test data for every possible test using a wide range of test data functions.
 • Rapidly increase test automation rates, by optimising existing frameworks and quickly generating new tests using a visual, “low code” approach.
 • Keep up with fast-changing systems, updating test cases, automated tests and data automatically as the easy-to-maintain models update.
 • Accelerate the end-to-end QA processusing Robotic Process Automationto introduce high-speed bots that mimic the processes that slow testers down.

VIP Robotic Process Automation

Curiosity uses a visual and intuitive, drag and drop approach to add to our ever-growing library of automated business processes.

VIP works with your existing technologies and files, to perform repetitious tasks for you, and make sure you have the information you need, when you need it. It frees up your workforce to focus on delivering value to your business, its clients, and internal teams, not on manual processes.

 1. High performance bots reliably copy repetitious processes that slow your workforce down.
 2. A simple approach to automating your processes, picking from the technologies you use and setting some criteria.
 3. Fully connected, updating information reliably across the full range of tools and techniques that underpin your business.

Varför välja Lemontree som leverantör?

Lemontree är en av få partners som kan erbjuda support på testprodukter från exempelvis Micro Focus produkter. Vi har en lokal servicedesk i Sverige som snabbt svarar på dina frågor på svenska och som kan ge råd hur du bäst utnyttjar produkterna. Vi har dessutom vårt testautomationscenter som fortlöpande kan assistera er med testning som prenumerationstjänst.

Lemontree har lång erfarenhet av att installera och konfigurera produkterna i Micro Focus portfölj. Vi har under många år byggt upp egna ramverk som kompletterar verktygen från våra leverantörer och som ger våra kunder ännu mer värde. Vi har färdiga metoder för att rulla ut verktygen i organisationen samt rutiner och processer för hur våra kunder bör använda verktygen i sitt dagliga arbete.

Vi håller också utbildningar i både administration och användning av produkterna. Utbildningarna skräddarsys för varje kund.