• Robotic Process Automation (RPA)

    Lemontree hjälper er att automatisera era processer

Vad vi gör Robotic Process Automation (RPA)

Robotisering, automatisering och effektivisering genom digitalisering.

RPA är en applikation av teknik som automatiserar administrativa uppgifter i arbetsflöden och processer med hjälv av robotar. Genom RPA kan t.ex. automatiserings- och digitaliseringshastigheten ökas genom att bygga, testa och leverera automatiserade processer på dagar eller veckor. Mänskliga interaktionsfel kan minimeras där kostnader för administration kan minskas – samtidigt som ökad produktivitet kan möjliggöras.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitivt och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

Vad kan då automatiseras?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer.

Typiska användarfall…

…kan vara:

  • hantering av försäkringsprocesser som kundprofiluppdateringar, ärendehantering, administration av policies och förnyelsehantering av kunder.
  • exempel på HR-processer kan vara hantering av personalärenden som förmånshantering, “on-boarding”, systemuppsättning och behörighetshantering och compliancerapportering.
  • inom finans, handel och försäljning kan exempelprocesser vara orderhantering, kreditkortshantering, logistikuppdatering och fakturahantering.
  • andra exempel skulle kunna vara patienthantering inom hälsosektorn, ändringshantering i multipla system med samma information, datarensning i system, sammanställning av listor och rapporter.

ovan är bara ett par exempel, listan kan göras lång!

Den Digitala medarbetaren är här

Robotic Process Automation, RPA, handlar inte om att införa ett nytt IT-system med omfattande systemintegrationsarbete. Istället utför en robot precis det en människa skulle göra i en applikation eller ett system. Roboten använder samma mjukvara och licenser som du skulle gjort.

RPA används för att automatisera uppgifter som normalt en person manuellt skulle ha utfört. Vid automatisering frigörs anställdas tid till andra mer stimulerande och avancerade uppgifter.

Fördelar med RPA är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och kvalitet. Även arbetsmiljöaspekter bör ses som en fördel vilket i sin tur leder till just kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Lemontree är partners med företagen UI Path, MicroFocus och Curiosity så läs mer kring de produkter vi arbetar med inom robotisering på länkarna.

UiPath

 

MicroFocus

 

Curiosity

 

För mer information om hur vi kan hjälpa er i digitaliseringsarbetet kontakta:

Patric Helje
COO
+46 768 305 205
patric.helje@lemontree.se