• Robotic Process Automation (RPA)

    Lemontree hjälper er att automatisera era processer

Vad vi gör Robotic Process Automation (RPA)

Robotisering, automatisering och effektivisering genom digitalisering.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitivt och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

Vad kan då automatiseras?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer. Exempel på processer som kan vara fördelaktiga att robotisera kan vara, kortaktiveringar, försäkringsärendeprocesser, sammanställa rapporter, sätta samman komponentlistor, installera användare eller lägga upp nyanställda i verksamheter. Listan kan göras lång!

Den Digitala medarbetaren är här

Robotic Process Automation, RPA, handlar inte om att införa ett nytt IT-system med omfattande systemintegrationsarbete. Istället utför en robot precis det en människa skulle göra i en applikation eller ett system. Roboten använder samma mjukvara och licenser som du skulle gjort.

RPA används för att automatisera uppgifter som normalt en person manuellt skulle ha utfört. Vid automatisering frigörs anställdas tid till andra mer stimulerande och avancerade uppgifter.

Fördelar med RPA är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och kvalitet. Även arbetsmiljöaspekter bör ses som en fördel vilket i sin tur leder till just kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Lemontree är partners med företaget UI Path, så läs mer kring de produkter vi arbetar med inom robotisering på länken.

 

 

För mer information om hur vi kan hjälpa er i digitaliseringsarbetet kontakta:

Patric Helje
COO
+46 768 305 205
patric.helje@lemontree.se