• Partners

    Vår strävan är att alltid kunna erbjuda de lösningar som bäst passar kundens behov vid varje givet tillfälle. För att utöka våra kunders valmöjligheter, samt för att säkerställa att vi alltid kan erbjuda en lösning i världsklass, har vi ingått partnerskap med ledande programvaruföretag och andra framstående leverantörer av IT-tjänster.hewlett packard enterprise

HPE Software

Genom utveckling och försäljning av marknadsledande programvara och lösningar förbättrar HP Software sina kunders resultat. För närvarande är HP den ledande programvaruleverantören i världen. De gör det möjligt för företag att uppnå det som är viktigast med IT: att optimera resultaten av IT-investeringarna liksom de tekniska resultaten.

www.hp.com/software

ca technologies

CA Technologies

CA Technologies är en av de största fristående mjukvarutillverkarna i världen och arbetar idag främst med programvaror och tjänster riktade mot företag. Lemontree jobbar nära CA Technologies med lösningar som hanterar testdata och det kommande EU-lagstiftningen runt GDPR.

www.ca.com

tasktop_logo

Tasktop

Över en miljon användare gör Tasktop ALM integrationsteknik för att omvandla produktiviteten i programvaruleveransen till en av de största.

Tasktop Sync ger en helt automatiserad, i realtid, företagsanpassad synkronisering mellan ALM-verktyg som möjliggör samarbete för team över hela programvarans livscykel. Sync ansluter verktyg från HP, CA, IBM, Atlassian, Microsoft och många fler. Lemontree ger Tasktop Sync till sina kunder som en del av Lemontrees Test and Quality Management-lösningar.

www.tasktop.com