GigaSpaces

GigaSpaces is building on its in-memory computing and operational data store technologies to offer one of the market’s first Digital Integration Hubs (DIH), an out-of-the-box solution that simplifies organizations’ digital transformation, while drastically lowering legacy systems’ TCO. Whether you need to accelerate one application with cache, or modernize your entire architecture with a Digital Integration Hub, the GigaSpaces in-memory data platform can future-proof your investment. Never before has it been this straightforward to accelerate API-powered digital applications to transform user engagement, legacy modernization, and ‘Customer-360’ software infrastructure projects. Smart DIH is part of the GigaSpaces Smart suite of products, alongside the award-winning Smart Cache solution.

Tricentis

MicroFocus (tidigare HPE Software)

Genom utveckling och försäljning av marknadsledande programvara och lösningar förbättrar MicroFocus sina kunders resultat. För närvarande är MicroFocus den ledande programvaruleverantören i världen. De gör det möjligt för företag att uppnå det som är viktigast med IT: att optimera resultaten av IT-investeringarna liksom de tekniska resultaten. Bland annat så arbetar Lemontree med plattformar som Octane, ALM, QC, Performance Center, Load Runner inom utvecklingsportföljen.

Micro Focus Application Lifecycle Management portföljen. Produktsviten stöttar alla processer relaterade till modern och agil mjukvaruutveckling. Produkterna tillsammans med Lemontrees kompetens och lösningar på området resulterar till att utvecklingen av applikationer får ”shift-left” effekten med felhittande tidigare i processen.

Lemontree är guldpartners med MicroFocus inom Application Delivery Management och funktionell testning.

Tricentis

PingCAP

Real-time data enables better business decisions.

TiDB provides the ability to explore your data in real-time, so that you can adapt your business and its response quickly and appropriately. This leads to enhanced usage of resources in your database environment, better business decisions, improved customer experience, and a reduction in workload and errors that may come from data transfer.

Tricentis

Red Hat

Red Hat OpenShift, the industry’s leading hybrid cloud application platform powered by Kubernetes, brings together tested and trusted services to reduce the friction of developing, modernizing, deploying, running, and managing applications. OpenShift delivers a consistent experience across public cloud, on-premise, hybrid cloud, or edge architecture.

Choose a self-managed or fully managed solution. No matter how you run it, OpenShift helps teams focus on the work that matters.

Tricentis

SmartBear

At SmartBear, we focus on your one priority that never changes: quality. We know delivering quality software over and over is complicated. So our tools are built to streamline your process while seamlessly working with all the tools you use –and will use. Our tools are easy to try, easy to buy, and easy to integrate. We’re used by over 16 million developers, testers, and operations engineers at over 24,000 organizations. Wherever you’re going, we’ll help you get there

SmartBear

Tricentis

Agile and DevOps have made Continuous Testing essential. Yet, software testing is still dominated by legacy tools and outdated processes—which don’t meet the needs of today’s digital transformation initiatives.

With the industry’s #1 Continuous Testing platform, Tricentis is recognized for reinventing software testing for DevOps. Through agile test management and advanced test automation optimized to support over 150+ technologies, we provide automated insight into the business risks of your software releases—transforming testing from a roadblock to a catalyst for innovation.

Tricentis

UIPath

Robotic Process Automation (RPA) är en starkt växande teknologi inom digitalisering och automatisering av tjänsteprocesser. Lemontree har valt att bli partner med UIPath inom området för att kunna leverera kompetenta, flexibla och kostnadseffektiva lösningar till våra kunder inom området.

Ui Path utvecklar verktyg för RPA, Robotic Process Automation. Lemontree erbjuder licenser och konsulttjänster samt projekt för att införa robotisering som lösning hos er. Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer. Läs mer om RPA här.

Kontakta oss för att få veta mer.

Tricentis