Helhetslösningar för Life science

Lemontree Life Science

Life Science kan definieras som en tvärvetenskaplig disciplin som ska bidra till att förenkla och förhöja livskvaliteten hos befolkningen. Det vill vi på Lemontree självklart vara med och bidra till, och det gör vi genom att bistå våra kunder med exceptionell kompetens och modern teknologi.

Vi har länge arbetat inom Life Science sektorn främst med Digitalisering, Robotisering och IT-projektledning. Inom dessa områden besitter vi en oslagbar spetskompetens som vi är väldigt stolta över.

 • Vi hjälper våra kunder att med modern teknologi jobba smartare, säkrare och effektivare. 

 • Vi är specialister med en unik kombination av IT och Life Science.

 • Vi jobbar långsiktigt med våra kunder.

 • Vi jobbar långsiktigt med våra kunder.

Vårt erbjudande

Projekt

Våra erfarna Life Science konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med helhetslösningar i utvecklingsprojekt inom Medtech och Pharma. Vi hjälper er genom hela processen och erbjuder expertis inom digitalisering och automatisering. 

Konsulttjänster

Vi tillhandahåller experter inom produktionsnära IT, projektledning, kvalificering/validering, kvalitetsstöd, automatisering och CI/CD för Medtech.

Utbildningar

Vi utbildar bl.a. inom GAMP 5 – läs mer om våra event och utbildningar här.

Contact us for consultation or questions within Life science

Do you have questions or need assistance with your projects in Life Science and MedTech? Don’t hesitate to contact us. Fill out the form and we will get back to you shortly. We are here to help you take the next step in your digital development.

Framtidssäkring av er verksamhet inom Life Science

Digitalisering Life Science

Lemontree är specialiserade på att erbjuda experthjälp inom digitalisering inom just Life Science. Genom att ta vara på tekniska framsteg, kan företag inom Life Science-området skapa en mer effektiv verksamhet, förbättra kundupplevelsen, öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Vårt team av erfarna konsulter har en djup förståelse för de senaste teknologierna och deras tillämpning och vi arbetar med våra kunder för att identifiera områden där digitalisering kan förbättra er verksamhet, och utvecklar en skräddarsydd plan för att implementera dessa teknologier.

Vi stor förståelse och lång erfarenhet av de krav som ställs inom Life Science- och Medtech-industrin, inklusive regulatoriska krav och standarder och erbjuder helhetslösningar i enlighet med GxP, GMP, GDP, GAMP 5, ISO 13485 och 21 CFR Part 11. Vi kan alltså hjälpa till med att säkerställa att våra kunders digitala lösningar uppfyller alla regleringskrav och standarder.

Är ni redo att ta er verksamhet in i framtiden? Vår unika kompetens med en mix av Life Science och IT gör oss branschledande inom digitalisering av reglerad verksamhet.

Våra koncept inom Life Science

Upplever ni utmaningar med produktutvecklingen på grund av onödigt långsamma processer inom både mjukvaruutveckling och kvalitetssäkring? Ni är inte ensamma! En mycket vanligt förekommande situation är att de krav som finns inom medicintekniska produkter (från ISO 13486, IEC62304, IEC82304, MDR, 21CFRp820 etc.) och utveckling av mjukvara inte är enkelt förenliga.

Inom Life Science finns stor potential att effektivisera och automatisera testningen som många gånger inte ens påbörjats. I stort sett alla system med användargränssnitt från till exempel LIMS, ERP, MES, SCADA till webbtjänster eller Excelark kan testautomatiseras. Genom att automatisera testningen så kan en större testtäckning uppnås och kvaliteten höjas på ett sätt som är omöjligt med manuella steg.

Genom att omfamna elektronisk validering positionerar ni er för framtiden. Dra nytta av automatisering för att effektivisera och standardisera valideringsprocesser. Detta kommer marknant minska manuell arbetsbelastning och ökar kvaliteten. Lemontree förenar teknisk expertkompetens och omfattande erfarenhet av regulatorisk verksamhet och levererar därför elektronisk validering med hög kvalitet.

RPA är en kritisk komponent för innovation och effektivitet inom läkemedelstillverkning. Alla processer som med fördel kan automatiseras och då föredragsvis definierade, repetitiva och datamängdsdrivna processer tjänar på RPA-lösningar. RPA bidrar till att öka effektiviteten och effektivisera produktionsprocesser. Vi har erfaranheten och kompetensen att hjälpa er!

Life Science Consulting

Vi har en dedikerad konsultgrupp inom Life Science bestående av experter med solid erfarenhet av reglerad verksamhet, låt oss hjälpa dig!

Kvalitetssäkring

Kvalitet är den röda tråd som genomsyrar allt vi åtar oss. Men det är också ett av våra nyckelområden inom Life Science. Vi har lång erfarenhet av att säkra kvalitet på produkter och system men även att tolka regelverk och bygga/driva arbetsprocesser och strukturer för att säkra efterlevnad.

Exempel på uppdrag:

 • QA manager (Medtech)
 • QA specialist (Pharma)

Validering/kvalificering

Vi har lång erfarenhet av att validera datoriserade system, processer samt anläggningar och utrustning inom regulatoriskt styrda verksamheter. Vi kan komma in och skriva protokoll, rapporter och avvikelser men kan även hjälpa våra kunder på vägen mot papperslös validering. Ja du läste rätt! Läs mer om hur du gör för att implementera papperslös validering (länk till Elektronisk validering)

Exempel på uppdrag:

 • Kvalificeringsingenjör utrustningar/anläggningar (Pharma)
 • Valideringsingenjör datoriserade system (Medtech)
 • Commissioning lead (Pharma)

På Lemontree har vi även möjlighet att för mjukvara erbjuda validering med automatiserad testning, det vi kallar för testautomatisering.

Projektledning

Vi har förmågan och kompetensen att projektleda ett brett spektrum av projekt och aktiviteter inom Life Science. Vi har gedigen erfarenhet av att leda både komplexa IT-projekt samt produktionsinriktade projekt inom Pharma och MedTech. Exempel på projekt vi jobbar med:

 • Testautomatisering
 • Automatisering SAP
 • Datalager
 • Serialisering
 • RPA ( länka till texten längre ner)
 • MES/MOM
 • Transfer av produkt till ny anläggning (Pharmakund)

Dataanalys

Vi har gedigen erfarenhet av att analysera och modellera olika sorters data som försäljningssiffror och produktionsdata för reglerad verksamhet. Vi hjälper våra kunder utefter behov och bistår med tekniska lösningar anpassade till kundens verksamhet. Ett par av oss har även varit verksamma i flera branscher och därigenom förvärvat ytterligare kunskap.

Exempel på uppdrag:

 • Business analyst för monitorering av utbildningar
 • Business analyst för modellering och prediktion av produktionsdata

Read our white papers & compendium

Would you like to delve deeper into test automation, DevOps, or mobile testing? Feel free to download our whitepapers and compendiums.